RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.04.2019
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
05.05.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015 (informaţie succintă)
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2015 s-au cifrat la 174,9 mil. dolari SUA, cu 5,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 18,3% mai puţin comparativ cu luna martie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2015 au însumat 402,4 mil. dolari SUA, cu 32,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 16,7% mai puţin comparativ cu luna martie 2014.

05.05.2015
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole la produsele agricole în ianuarie-martie 2015 faţă de perioada respectivă a anului precedent a constituit 101,0%.

05.05.2015
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 6,5 mii ha sau 7,7% reprezintă spaţiile verzi. În perioada anilor 2007-2013 suprafaţa spaţiilor verzi este practic constantă, dar în scădere cu 0,9 mii ha în anul 2014, această diminuare se atestă în mun. Chişinău şi or. Otaci respectiv cu 0,8 şi 0,1 mii ha.

29.05.2014
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2014 au fost date în folosinţă 463 apartamente noi cu suprafaţa totală de 59,8 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 13,7%.

29.05.2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-martie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2169,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 3,0% (în preţuri comparabile).

29.05.2014
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, la 1 ianuarie 2014 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova a constituit 3557,6 mii persoane, din care 699,8 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani.Numărul născuţilor-vii în anul 2013 a fost de 37,9 mii persoane sau cu 1564 persoane (4%) mai puţin faţă de anul precedent.

28.05.2014
Câştigul salarial mediu în martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3912,4 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna martie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2014 faţă de luna martie 2013 a fost de 101,5%.

26.05.2014
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2013 pe teritoriul ţării au fost amplasate 779 sisteme de alimentare cu apă, din care 605 unităţi – cu proprietate publică, 171 – private, 3 – proprietate mixtă.

22.05.2014
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 726,5 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 96,1% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2013.

21.05.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna aprilie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,8% faţă de martie curent, cu 2,8% faţă de decembrie 2013 şi cu 5,7% − faţă de aprilie 2013.

20.05.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 978,5 mii tone de mărfuri, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,1% mai puţin comparativ cu luna aprilie 2013. În ianuarie-aprilie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 3215,5 mii tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2013 cu 8,9%.

20.05.2014
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2014 a constituit 3557,6 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 cu 1863 persoane.

19.05.2014
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2014 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 24,4 mii de turişti şi excursionişti, cu 18,5% mai mult decît în perioada similară din anul 2013.

19.05.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2013 a constituit 106,3%. În luna martie 2014 faţă de martie 2013 acest indice a marcat 99,3%.

16.05.2014
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 38,2 mii de turişti, din care 20,9 mii de turişti moldoveni (54,6% din total) şi 17,3 mii de turişti străini (45,4%). Comparativ cu ianuarie-martie 2013, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+4,7%), pe seama creşterii acestuia la structuri de întremare (21,4%), hoteluri şi moteluri (+10,1%).

15.05.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2014 s-au cifrat la 214,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 4,2% mai puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 573,1 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,8%. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2014 au însumat 483,0 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,0% mau puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 importurile au totalizat 1218,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,0%.

13.05.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în aprilie 2014 faţă de martie 2014 a constituit 100,5%, iar faţă de aprilie 2013 – 105,8%.

08.05.2014
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că numărul decedaţilor în anul 2013 a fost de 38060 persoane, cu 1500 persoane (3,8%) mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 10,7 decedaţi la 1000 locuitori.

07.05.2014
Activitatea companiilor de leasing în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2013 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1136,8 mil. lei, sau cu 320,7 mil. lei (cu 39,3%) mai mult decît în anul 2012.

05.05.2014
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole ) la produsele agricole în ianuarie - martie 2014 s-au micşorat faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 15,2%.

05.05.2014
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică că din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 7,4 mii ha sau 9,1% sînt ocupate de spaţii verzi. Suprafaţa acestor spaţii în proporţie de 54,3 la sută reprezintă spaţii de folosinţă generală (scuare, grădini, parcuri, etc.), restul fiind spaţiile din zonele turistice şi de agrement (17,3%), cele cu acces limitat (12,9%) şi spaţiile cu funcţii utilitare (10,4%).

31.05.2013
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, la 1 ianuarie 2013 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova a constituit 3559,5 mii persoane, din care 712,1 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani. Numărul născuţilor-vii în anul 2012 a fost de 39,4 mii persoane sau cu 253 persoane (0,6%) mai mult faţă de anul precedent. Rata natalităţii a constituit 11,1 născuţi-vii la 1000 locuitori.

29.05.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-martie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 1907,1 mil. lei (în preţuri curente). În ianuarie-martie 2013 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 784,4 mil. lei, fiind în creştere cu 9,4% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

28.05.2013
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2013 au fost date în folosinţă 509 apartamente noi cu suprafaţa totală de 69,3 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 17,1%.

27.05.2013
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2012 pe teritoriul ţării au fost amplasate 742 sisteme de alimentare cu apă, din care 571 unităţi – cu proprietate publică, 168 – private, 3 – proprietate mixtă. Din total apeducte, pe parcursul anului 2012 au funcţionat 677 sisteme (91,2%) sau cu 34 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 163 mai mult comparativ cu anul 2008.

23.05.2013
Câştigul salarial mediu în martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3638,7 lei, înregistrând o creştere cu 11,2% faţă de luna martie 2012.

23.05.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna aprilie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de martie curent, cu 1,0% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,7% − faţă de aprilie 2012 .

22.05.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 20,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 2,6% mai puţin decît în perioada similară din anul 2012.

22.05.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 692,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 103,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2012.

21.05.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 894,6 mii tone de mărfuri, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 28,2% - comparativ cu luna aprilie 2012. Parcursul mărfurilor în luna aprilie 2013 a totalizat 337,9 mil. tone-km, cu 4,3% mai mic în raport cu luna martie 2013 şi cu 12,3% mai mare faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

21.05.2013
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna martie şi trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna martie 2013, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 12,1% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o scădere de 3,7% comparativ cu luna martie 2012.

21.05.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2012 a constituit 101,5%. În luna martie 2013 faţă de martie 2012 acest indice a marcat 104,5%.

17.05.2013
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2013 a constituit 3559,5 mii persoane, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012 cu 44 persoane.

17.05.2013
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 36,5 mii de turişti, din care 19,4 mii de turişti moldoveni (53,0% din total) şi 17,2 mii de turişti străini (47,0%). Comparativ cu ianuarie-martie 2012, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+2,1%), pe seama creşterii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+29,0%), cămine pentru vizitatori (+10,4%), pensiuni turistice şi agroturistice (+9,8%), hoteluri şi moteluri (+6,4%).

16.05.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2013 s-au cifrat la 221,5 mil. dolari SUA, cu 11,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,1% - comparativ cu luna martie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2013 au însumat 488,2 mil. dolari SUA, cu 20,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,5% - comparativ cu luna martie 2012.

15.05.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în aprilie 2013 faţă de martie 2013 a constituit 100,4%, iar faţă de aprilie 2012 – 104,5%.

08.05.2013
Activitatea companiilor de leasing în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 816 mil. lei, sau cu 21 mil. lei (cu 2,5%) mai puţin decît în anul 2011 şi cu 280 mil. lei (cu 52%) mai mult faţă de anul 2010.

07.05.2013
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în perioada anilor 2007-2012 suprafaţa spaţiilor verzi este practic constantă, dar în scădere faţă de perioada anilor 2005-2006. Micşorarea ariilor de spaţii verzi accentuează riscurile ecologice urbane şi are un impact negativ asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei.

03.05.2013
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul decedaţilor în anul 2012 a fost de 39560 persoane, cu 311 persoane (0,8%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori.

03.05.2013
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole la produsele agricole în ianuarie-martie 2013 faţă de perioada respectivă a anului precedent au crescut cu 10,4%.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44175 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran