Comunicate de presă http://www.statistica.md/ 17.12.2017 ro http://www.statistica.md/ Copyright (c) 2017 http://www.statistica.md/UTF-8 Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5836 Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2017, Produsul intern brut pe serie brută, a însumat 45 523 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,4% față de trimestrul III 2016. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,9% față de același trimestru din 2016 și cu 3,6% față de trimestrul II 2017. UTF-8 Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5835 Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2017 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2224,4 lei, fiind în creştere cu 6,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. În termeni reali veniturile populaţiei practic au rămas la nivelul anului precedent. UTF-8 Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2017/18 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5834 Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic în anul de studii 2017/18. UTF-8 Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5832 Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna octombrie 2017, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 9,9%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare. Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-12,7%). UTF-8 Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5829 Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2017 inflaţia anuală a constituit 7,3%, inclusiv la: produse alimentare – 9,6%, mărfuri nealimentare – 4,2% şi servicii prestate populaţiei – 7,9%. Totodată, indicele preţurilor de consum în noiembrie 2017 faţă de octombrie 2017 a constituit 100,7%. UTF-8 Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5828 Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-octombrie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1920,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 17,5%, iar importurile de mărfuri au constituit 3904,7 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 19,2%. UTF-8 Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestru III 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5825 Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestru III 2017 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1308,7 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,1% față de trimestrul III 2016. UTF-8 Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5821 Numărul estimat al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 182,0 mii persoane, inclusiv 11,7 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,1% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie 1,7% din numărul total al copiilor din Republica Moldova. UTF-8 Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5816 Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 11113,4 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 2,4%. UTF-8 Locuinţe date în exploatare în ianuarie-septembrie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5815 Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-septembrie 2017 au fost date în exploatare 4769 locuințe cu suprafaţa totală de 395,8 mii m², sau cu 35,1% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2016.