Comunicate de presă http://www.statistica.md/ 22.03.2018 ro http://www.statistica.md/ Copyright (c) 2018 http://www.statistica.md/UTF-8 Activitatea companiilor de asigurare în anul 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5946 Biroul Național de Statistică informează că în anul 2017 primele brute subscrise au constituit 1441,9 mil. lei, fiind în creştere cu 4,5% faţă de primelebrute subscrise în anul 2016. Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 491,2 mil. lei, fiind în descreștere cu 5,4% față de achitările efectuate în anul 2016. UTF-8 Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2018 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5943 Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2018 preţurile producătorului în industrie s-au diminuat faţă de ianuarie curent și faţă de decembrie 2017 cu câte 0,2%. UTF-8 Produsul intern brut în anul 2017 și trimestrul IV 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5942 Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2017, produsul intern brut a însumat 150369 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creștere - în termeni reali - cu 4,5% faţă de anul 2016 semidefinitiv. UTF-8 Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2018 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5937 Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2018 inflaţia anuală a constituit 5,4%, inclusiv la: produse alimentare – 8,1%, mărfuri nealimentare – 2,8% şi servicii prestate populaţiei – 4,7%. Totodată, indicele preţurilor de consum în februarie 2018 faţă de ianuarie 2018 a constituit 100,2%. UTF-8 Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5936 Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2017 faţă de anul 2016 a constituit 97,9%. UTF-8 Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5935 Biroul Național de Statistică comunică despre elaborarea Portretului statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Sinteza prezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii. UTF-8 Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5934 Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul IV 2017 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1210,2 mii persoane, fiind în creștere cu 1,4% față de trimestrul IV 2016. UTF-8 Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5926 Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne în anul 2017, pe teritoriul republicii au fost înregistrate 35,6 mii infracţiuni, înregistrînd o scădere de 15,0% faţă de anul precedent, iar comparativ cu anul 2013 nivelul infracţionalităţii a scăzut cu 6,8%. Rata infracţionalităţii constituie 100 infracţiuni la 10 mii locuitori comparativ cu 107 infracţiuni în anul 2013. UTF-8 Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5925 Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 20996,6 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 1,3%. UTF-8 Locuinţe date în exploatare în ianuarie-decembrie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5922 Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-decembrie 2017 au fost date în exploatare 7236 locuințe cu suprafaţa totală de 571,8 mii m², sau cu 10,9% mai mult faţă de ianuarie-decembrie 2016.