Comunicate de presă http://www.statistica.md/ 17.08.2017 ro http://www.statistica.md/ Copyright (c) 2017 http://www.statistica.md/UTF-8 Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5718 Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2017 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 134,3 mii de turişti, din care 64,7 mii de turişti străini și 69,6 mii de turiști moldoveni. UTF-8 Activitatea companiilor de asigurare în ianuarie-iunie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5717 Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2017 primele brute subscrise au constituit 663,3 mil. lei, fiind în creştere cu 5,6% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent. UTF-8 Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5714 Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna iunie 2017, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 0,2%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. UTF-8 Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5713 Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2017 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 1,7 mil. persoane, în creștere cu 6,1% fată de perioada corespunzătoare din anul 2016. UTF-8 Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5712 Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2017 inflaţia anuală a constituit 7,3%, inclusiv la: produse alimentare – 8,9%, mărfuri nealimentare – 4,2% şi servicii prestate populaţiei – 8,8%. UTF-8 Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5710 Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1028,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 13,6%. UTF-8 Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5709 Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2017 faţă de perioada respectivă a anului 2016 a constituit 100,7%. UTF-8 Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2016 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5705 Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 19664,1 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2015 acest volumul s-a micșorat cu 12,8% (în preţuri comparabile). UTF-8 Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5704 Biroul Național de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2017 s-au eliberat 1837 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 0,2% faţă de ianuarie-iunie 2016. UTF-8 Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2017 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5702 Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2017, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 4566 mil. lei, constituind 95,0% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2016.