Achiziţii publice http://statistica.gov.md/ 16.12.2018 ro http://statistica.gov.md/ Copyright (c) 2018 http://statistica.gov.md/UTF-8 Planul achizitiilor publice pentru anul 2018 http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=6054 Planul achizitiilor publice pentru anul 2018. UTF-8 Planul achizitiilor publice pentru anul 2017 http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=5594 Planul achizitiilor publice pentru anul 2017. UTF-8 Planul achizitiilor publice pentru anul 2016 http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=5283 Planul achizitiilor publice pentru anul 2016. UTF-8 Licitaţia publică Nr. 079340000-9 pentru achiziţionarea serviciilor de publicitate, comunicare şi informare http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=4223 Biroul Naţional de Statistică vă aduce la cunoştinţă că pe data de 28 octombrie 2013, va avea loc licitaţia Nr. 079340000-9 pentru "Achiziţionarea serviciilor de publicitate, comunicare şi informare", publicată în BAP Nr. 13/00736 din 18.10.2013. UTF-8 Licitaţia publică nr. 1469/11 din 01 septembrie 2011 pentru achiziţionarea serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3493 Biroul Naţional de Statistică vă aduce la cunoştinţă că pe data de 01 septembrie 2011, va avea loc licitaţia nr. 1469/11 pentru achiziţionarea „Serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol”, publicată în BAP nr. 63/11 din 12.08.2011 UTF-8 Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea utilajului pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD) http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3441 Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică Nr.1206/11 publicată în BAP Nr.50/11 din 28 iunie 2011 cu privire la achiziţionarea utilajului pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD)". UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea climatizatoarelor, inclusiv instalarea acestora http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3416 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea climatizatoarelor, inclusiv instalarea acestora. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de amplasare a publicităţii recensămîntului general agricol din 2011 pe panotajul stradal http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3263 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de amplasare a publicităţii recensămîntului general agricol din 2011 pe panotajul stradal. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3255 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea UTF-8 A fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr. 40/11 din 14.01.2011 http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3254 Biroul Naţional de Statistică anunţă că a fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr. 40/11 publicată în BAP Nr.4/11 din 14 ianuarie 2011 cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011". UTF-8 Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011" http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3237 Biroul Naţional de Statistică anunţă licitaţia publică cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011". UTF-8 Licitaţia publică Nr. 1886/10 pentru prestarea serviciilor de “redactare literară, machetarea, corectura, tipărirea ediţiilor statistice, rapoartelor statistice, formularelor pentru Recensămîntul General Agricol – 2011” http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3201 Biroul Naţional de Statistică anunţă licitaţia publică Nr. 1886/10 publicată în BAP Nr. 97 din 14.12.10 pentru prestarea serviciilor de “redactare literară, machetarea, corectura, tipărirea ediţiilor statistice, rapoartelor statistice, formularelor pentru Recensămîntul General Agricol – 2011”, conform necesităţilor Biroului Naţional de Statistică. UTF-8 Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea „ Rechizitelor de birou pentru Recensămîntul General Agricol 2011” http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3168 Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică nr.1501/10 cu privire la achiziţionarea „ Rechizitelor de birou pentru Recensămîntul General Agricol 2011”. UTF-8 Licitaţie publică cu privire la achizitionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensamintul general Agricol" http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3160 Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitatia publica nr.1469/10 publicata in BAP nr.85/10 din 02.11.10 cu privire la achizitionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensamintul general Agricol". UTF-8 Licitaţie publică pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a conceptului creativ şi a materialelor promoţionale pentru campania de comunicare a Recensămîntului General Agricol http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3103 Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a conceptului creativ şi a materialelor promoţionale pentru campania de comunicare a Recensămîntului General Agricol conform necesităţilor Biroului Naţional de Statistică. UTF-8 Licitaţie publică cu privire la achiziţionarea echipamentului de calcul http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3081 Biroul Naţional de Statistică, informează anunţarea licitaţiei publice cu privire la achiziţionarea echipamentului de calcul. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a încăperilor http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=3069 Biroul Naţional de Statistică (BNS) informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a încăperilor. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire a publicaţiei statistice „Educaţia în Republica Moldova, 2009/2010”. http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2988 Biroul Naţional de Statistică (BNS) informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de editare, machetare şi tipărire a publicaţiei statistice „Educaţia în Republica Moldova, 2009/2010”. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind elaborarea conceptului creativ şi a materialelor promoţionale pentru campania de comunicare a recensămîntului general agricol din 2010 http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2974 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind elaborarea conceptului creativ şi a materialelor promoţionale pentru campania de comunicare a recensămîntului general agricol din 2010. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea consumabile pentru imprimante http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2970 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea consumabile pentru imprimante. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2953 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea produselor petroliere http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2945 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea produselor petroliere. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea echipamentului de calcul http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2923 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea echipamentului de calcul. UTF-8 Licitaţia publică Nr.215/10 http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2881 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea licitaţiei publice Nr.215/10. Obiectul achiziţiei: servicii de redactare literară, machetare, corectură, tipărirea ediţiilor şi rapoartelor statistice. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea hîrtiei de ziar http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2857 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea hîrtiei de ziar. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de editare, machetare, tipărire a formularelor rapoartelor privind statistica finanţelor http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2816 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de editare, machetare, tipărire a formularelor rapoartelor privind statistica finanţelor. UTF-8 Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea echipamentului de calcul şi soft licenţiat necesar http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2808 Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea echipamentului de calcul şi soft licenţiat necesar. UTF-8 Concurs prin cererea ofertelor de preţ privind achiziţionarea consumabilelor pentru imprimante laser http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2635 BNS informează despre organizarea concursului prin cererea ofertelor de preţ privind achiziţionarea consumabilelor pentru imprimante laser. UTF-8 Concurs prin cererea ofertelor de preţ privind achiziţionarea serviciilor de elaborarea a sarcinei tehnice pentru crearea produsului program "Business Registru" http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2634 BNS informează despre organizarea concursului prin cererea ofertelor de preţ privind achiziţionarea serviciilor de elaborarea a sarcinei tehnice pentru crearea produsului program "Business Registru" conform cerinţelor BNS. UTF-8 Concurs prin cererea ofertelor de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire alimentară a seminarelor la capitolul "prînz şi "pauză de cafea" http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2633 BNS informează despre organizarea concursului prin cererea ofertelor de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire alimentară a seminarelor din cadrul BNS la capitolul "prînz şi "pauză de cafea". UTF-8 Achiziţionarea prin cererea ofertelor de preţ pentru servicii de editare a formularelor statistice conform specificaţiei http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2632 BNS informează organizarea achiziţiei prin cererea ofertelor de preţ pentru servicii de editare a formularelor statistice conform specificaţiei. UTF-8 Achiziţionarea prin cererea ofertelor de preţ hîrtie A4, Contract nr. 25/03 din 26 martie 2009 http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2583 UTF-8 Achizitionarea serviciului de deservire a copiatoarelor http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2501 UTF-8 Achiziţionare hirtie de ziar http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2500 UTF-8 Achiziţionare serviciilor de editare http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2464 UTF-8 Achiziţionarea echipamentului de calcul http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2450 UTF-8 Achiziţionarea serviciilor de deservire http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2396 UTF-8 Achiziţionare serviciilor de traduceri http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2395 UTF-8 Achiziţionarea serviciilor de transport http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2394 UTF-8 Achiziţionarea echipamentului de calcul http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2393 UTF-8 Achiziţionarea serviciilor de broşare a documentelor http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2392 UTF-8 Achiziţionarea echipamentului de calcul http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2391 UTF-8 Achiziţionarea echipamentului de calcul http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2390 UTF-8 Achiziţionarea rechizitelor de birou în asortiment http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2389 UTF-8 Achiziţionarea serviciilor de cazare http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2388 UTF-8 Achiziţionarea lucrărilor de instalare a gardului din oţel http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2387 UTF-8 Achiziţionarea pieselor de schimb http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2386 UTF-8 Achiziţionarea mobilei http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2385 UTF-8 Achiziţionare jaluzele http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2384 UTF-8 Achiziţionarea biletelor de avion http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2383 UTF-8 Achiziţionarea biletelor de avion http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2382 UTF-8 Achiziţionarea serviciilor de elaborare a programelor http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2381 UTF-8 Achiziţionarea biletelor de avion http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2380 UTF-8 Achiziţionarea hârtiei craft http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2379 UTF-8 Achiziţionarea rechizitelor de birou http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2378 UTF-8 Achiziţionarea hârtiei de ziar http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2375 UTF-8 Achiziţionarea draperiilor http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2374 UTF-8 Achiziţionarea şi expedierea plicurilor şi timbrelor http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2373 UTF-8 Achiziţionare serviciilor de editare http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2372 UTF-8 Achiziţionare serviciilor de tipărire http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2371 UTF-8 Achiziţionarea serviciilor de redactare http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2370 UTF-8 Achiziţionarea serviciilor de telecomunicaţii http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2369 UTF-8 Achiziţionarea mărfurilor (serviciilor) http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2368 UTF-8 Achiziţionarea serviciilor de pază http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2367 UTF-8 Achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a mijloacelor de semnalizare pază-incediu http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2366 UTF-8 Achiziţionarea produselor petroliere http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=31&id=2365