Recensamîntul populaţiei 2004 http://www.statistica.md/ 17.12.2017 ro http://www.statistica.md/ Copyright (c) 2017 http://www.statistica.md/UTF-8 Recensămîntul populaţiei 2004 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=295&id=2232