Recensamîntul populaţiei 2004 http://www.statistica.md/ 25.09.2018 ro http://www.statistica.md/ Copyright (c) 2018 http://www.statistica.md/UTF-8 Recensămîntul populaţiei 2004 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=295&id=2232