Recensamîntul populaţiei 2004 http://statistica.gov.md/ 20.03.2019 ro http://statistica.gov.md/ Copyright (c) 2019 http://statistica.gov.md/UTF-8 Recensămîntul populaţiei 2004 http://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=295&id=2232