Formulare tipizate de evidenţă primară http://statistica.gov.md/ 16.02.2019 ro http://statistica.gov.md/ Copyright (c) 2019 http://statistica.gov.md/UTF-8 Formularele tipizate de documente primare cu regim special http://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=271&id=3972