Seminare şi conferinţe http://statistica.gov.md/ 12.12.2018 ro http://statistica.gov.md/ Copyright (c) 2018 http://statistica.gov.md/UTF-8 Statisticienii de la BNS desfășoară un curs de instruire pentru utilizatorii de date sensibile la dimensiunea de gen http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=6198 În perioada 25-26 octombrie 2018, statisticienii Biroului Național de Statistică (BNS) în calitate de traineri, desfășoară un curs de instruire cu genericul „Utilizarea Statisticilor de Gen”, destinat membrilor grupurilor coordonatoare în domeniul gender din cadrul ministerelor. UTF-8 Runda de instruire a utilizatorilor de date sensibile la dimensiunea de gen continuă http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=6197 În perioada 22-23 noiembrie 2018, statisticienii Biroului Național de Statistică în calitate de traineri, continuă cursul de instruire cu genericul „Utilizarea statisticilor de gen”, care de această dată este destinat reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile active în domeniul promovării drepturilor femeilor şi asigurării egalităţii de gen. UTF-8 Seminarul de nivel înalt privind legislația în domeniul statisticii oficiale http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=5810 În perioada de 21-22 noiembrie, a avut loc Seminarul de nivel înalt privind legislația în domeniul statisticii oficiale, evenimentul a fost organizat de Biroul Național de Statistică în parteneriat cu Oficiul de Statistică al Uniunii Europene și Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională. UTF-8 Lansarea rezultateor cercetării privind consumul de energie în gospodăriile casnice http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=5414 Biroul Naţional de Statistică în colaborare cu Proiectul „Energie şi Biomasă”, finanţat de UE şi implementat de PNUD, au prezentat rezultatele cercetării privind consumul de energie în gospodăriile casnice. Informaţia obţinută în baza acestei cercetări va fi utilizată în special pentru determinarea consumului de energie în gospodăriile casnice, a structurii consumului, precum şi formarea bazei de date pentru elaborarea indicatorilor de eficienţă energetică. UTF-8 Patru paşi până la rezultatele finale ale Recensământului http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=5408 În cadrul conferinţei de presă din 8 noiembrie curent, directorul general al Biroului Naţional de Statistică (BNS), Vitalie Valcov, a făcut mai multe precizări cu privire la procesul de diseminare a datelor de la Recensământul populaţiei şi al locuinţelor (RPL) din 2014. În această ordine de idei, la 31 octombrie curent s-a încheiat etape de introducere a datelor din chestionare, proces început la 11 aprilie curent. UTF-8 Lansarea Produsului Intern Brut Regional în Republica Moldova http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=5407 La 19 octombrie, Biroul Național de Statistică a lansat primele calcule ale Produsului Intern Brut Regional (PIBR), efectuate în cadrul Proiectului UE „Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova” . La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Biroului Național de Statistică, principalii utilizatori şi producători de statistici oficiale, reprezentaţi ai autorităţilor care furnizează date administrative. UTF-8 Seminar de consolidare a capacităților în domeniul statisticilor privind munca,ocuparea și subutilizarea forței de muncă http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=5276 Astăzi, 20 mai 2016 a fost organizat un seminar cu tema „Consolidarea capacităților în domeniul statisticilor privind munca, ocuparea și subutilizarea forței de muncă”. Scopul principal al acestui seminar a fost de a informa participanţii despre noile concepte, definiții și indicatori statistici. UTF-8 Seminar de instruire a specialiştilor anchetatori şi controlori încadraţi în reţeaua Ancheta Forţei de Muncă şi Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=5275 În perioada 1 iulie-31 decembrie 2016, în cadrul Biroului Naţional de Statistică se desfăşoară cercetarea statistică asupra gospodăriilor casnice „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate”, runda a patra. Cercetarea dată este organizată în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu suportul financiar din partea proiectului Băncii Mondiale „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”. UTF-8 Statisticieni şi elaboratorii de politici au făcut schimb de opinii cu privire la măsurarea antreprenoriatului din perspectiva de gen în Moldova http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=4827 Reprezentanţi ai ministerelor din Moldova, deţintători ai surselor de date administrative, mediului academic şi societăţii civile au răspuns invitaţiei statisticienilor şi s-au întrunit pe 30 iunie-1 iulie 2015 în cadrul atelierului de lucru privind dezvoltarea statisticii antreprenoriatului din perspectiva de gen în Republica Moldova. UTF-8 Conferinţa Internaţională ­"Primul Recensămînt General Agricol în Republica Moldova" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=4824 În perioada 17-18 iunie 2015 la Chişinău a avut loc Conferinţa Internaţională "Primul Recensămînt General Agricol în Republica Moldova" organizat din iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) în comun cu Biroul Naţional de Statistică. UTF-8 Primul workshop naţional privind "Utilizatorii şi Producătorii de statistici regionale" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=4784 Astăzi, 15 mai 2015, în cadrul BNS se desfăşoară primul workshop naţional privind "Utilizatorii şi Producătorii de statistici regionale", scopul căruia este de a discuta despre nevoile de informare a factorilor de decizie şi modul în care sistemul statistic răspunde la ele. UTF-8 Seminarul „Utilizarea statisticilor teritoriale în analiza regiunilor” http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=4706 Specialişti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiilor de Dezvoltare Regională participă, în perioada 29-30 mai, la seminarul „Utilizarea statisticilor teritoriale în analiza regiunilor”. UTF-8 Uniunea Europeană sprijină îmbunătăţirea statisticii regionale în Republica Moldova http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=4636 Astăzi, 4 februarie 2015, în cadrul Biroului Naţional de Statistică a fost lansat proiectul "Îmbunătăţirea Statisticii Regionale în Republica Moldova". Scopul asistenţei UE prin proiectul "Îmbunătăţirea Statisticii Regionale în Republica Moldova" este de a consolida capacitatea producătorilor de statistici, în special a Biroului Naţional de Statistică pentru îmbunătăţirea aspectelor metodologice ale statisticilor regionale, precum şi diseminarea acestora. UTF-8 Misiunea reprezentanţilor Biroului Central de Statistică din Polonia la Biroul Naţional de Statistică http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=4554 În perioada 10-14 noiembrie 2014 la Biroul Naţional de Statistică (BNS) s-au aflat într-o vizită de consultanţă reprezentanţii Departamentului statisticii agriculturii şi Departamentului relaţii internaţionale a Biroului Central de Statistică din Polonia. Vizita statisticienilor din Polonia a fost efectuată în cadrul Proiectului ”Balanţele produselor agricole ca element obligatoriu la întocmirea balanţelor de produse alimentare” care este parte a Programului polonez pentru dezvoltare a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia. UTF-8 Importanţa utilizării datelor administrative în scopuri statistice http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=4208 În perioada 01-02 octombrie Biroul Naţional de Statistică în comun cu Oficiul de Statistică al Norvegiei organizează seminarul internațional ”Utilizarea datelor administrative în scopuri statistice”. În cadrul evenimentului a fost examinată situaţia curentă cu privire la asigurarea BNS cu date administrative de către autorităţile publice și alte instituţii pentru producerea datelor statistice oficiale cu focusarea pe problemele existente şi pe modalitatea de soluţionare a acestora. UTF-8 Măsurarea statistică a muncii de voluntariat http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=4077 Aceasta este tema atelierului de lucru desfăşurat în zilele 21-22 mai curent la Biroul Naţional de Statistică. Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional” şi în parteneriat cu Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), PNUD, Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”. UTF-8 Seminar internaţional sub egida ONU desfăşurat la Chişinău http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=4011 În perioada 19-21 martie 2013 Biroul Naţional de Statistică (BNS) este gazda Seminarului internaţional „Clasificatoare statistice internaţionale”. Evenimentul este organizat de Departamentul de Statistică al ONU (UNSD) în cooperare cu Comisia Economică pentru Europa a ONU (ECE) şi organul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat). UTF-8 Seminarul internațional "Clasificatoare Statistice Internaționale" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=4001 Evenimentul este organizat de Direcția pentru Statistică a ONU (UNSD) în cooperare cu Comisia Economică pentru Europa a ONU (ECE) şi organul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat) şi este destinat ţărilor CSI şi altor ţări din regiune. UTF-8 Implementarea unui nou proiect în domeniul statisticii regionale http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3988 Biroul Naţional de Statistică (BNS) în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Guvernul României lansează astăzi la Chişinău un nou proiect de îmbunătăţire a disponibilităţii şi credibilităţii statisticilor regionale pentru factorii de decizie din Republica Moldova. UTF-8 Totalurile activităţii personalului antrenat în efectuarea de către BNS a cercetărilor selective din domeniul social în anul 2012 http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3946 Activitatea specialiştilor controlori din Reţeaua Integrată Ancheta Forţei de Muncă (AFM) şi Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) în anul 2012 a fost discutată astăzi în cadrul unui seminar desfăşurat la Biroul Naţional de Statistică (BNS) cu participarea personalului din localităţile antrenate în anul 2012 la efectuarea acestor 2 cercetări. UTF-8 Masă rotundă "Statistica pieţii muncii" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3694 Biroul Naţional de Statistică (BNS), în colaborare cu Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) şi Proiectul Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, au familiarizat 25 funcţionari publici în cadrul unei mese rotunde din 22 februarie a.c. cu privire la colectarea, producerea şi diseminarea statisticilor pieţei muncii în Republica Moldova. UTF-8 Lansarea rezultatelor studiului „Violenţa faţă de femei în Republica Moldova” http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3615 Biroul Naţional de Statistică (BNS), în cadrul Proiectului ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, a organizat astăzi, 12 decembrie 2011 lansarea rezultatelor studiului în gospodării „Violenţa faţă de femei în Republica Moldova”. UTF-8 Prezentarea rezultatelor Evaluării detaliate a statisticii populaţiei a Republicii Moldova şi gradului de aliniere la cerinţele Compendiumului Uniunii Europene http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3611 Evenimentul a avut loc astăzi, 9 decembrie 2011, în incinta Biroului Naţional de Statistică şi a întrunit reprezentanţi ai instutiţiilor şi autorităţilor publice centrale din ţară, care se ocupă de sectorul demografic în Republica Moldova. UTF-8 Seminarul "Măsurarea statistică a muncii decente şi a calităţii ocupării" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3540 În conformitate cu Programul de Ţară privind Munca Decentă, 2008-20111, Biroul Naţional de Statistică (BNS) în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, alţi parteneri, au elaborat în conformitate cu recomandările Biroului Internaţional al Muncii (BIM) setul de indicatori statistici privind munca decentă. UTF-8 Seminarul internaţional „Probleme de dezvoltare strategică şi de management ale sistemelor statistice naţionale” http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3533 Evenimentul este organizat de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova (BNS) în comun cu Banca Mondială, Comitetul pentru Statistică al Comunităţii Statelor Independente (CSI), Institutul Internaţional pentru Instruire Statistică. UTF-8 Atelier de lucru în domeniul statisticii pentru jurnalişti http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3408 În perioada 21- 22 mai Biroul Naţional de Statistică a desfăşurat pentru un grup de jurnalişti interesaţi atelierul de lucru cu privire la documentarea, utilizarea şi interpretarea datelor statistice. UTF-8 Conferinţa de presă privind demararea primului recensămînt general agricol în Republica Moldova http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3358 Recensămîntul General Agricol (RGA) 2011 este primul recensămînt cu caracter general care se realizează în Republica Moldova. Acesta este desfăşurat în cadrul rundei mondiale 2010 a Recensămintelor Agricole şi va permite obţinerea de date relevante necesare evaluării politicilor agricole, va asigura informaţiile necesare pentru elaborarea Registrului statistic al exploataţiilor agricole. UTF-8 Conferinţa de presă privind organizarea primului recensămînt agricol http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3318 Organizarea în premieră în Republica Moldova a Recensămîntului general agricol (RGA) are loc în conformitate cu Hotărîrile de Guvern nr. 992 din 03.09.2007 şi nr. 371 din 06.05.2010. Primul RGA se va desfăşura în perioada 15 martie-15 aprilie 2011. UTF-8 Ziua Mondială a Statisticii marcată pentru prima dată la nivel internaţional şi în Republica Moldova http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3148 Anul acesta la data de 20 octombrie toate ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au celebrat în premieră Ziua Mondială a Statisticii, conform prevederilor Rezoluţiei Asambleei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite A/RES/64/267, adoptată la 03 iunie 2010 în cadrul celei de-a 64-a sesiuni. UTF-8 Conferinţa de lansare a rezultatelor cercetării „Activităţile copiilor în Republica Moldova” şi a proiectului Planului Naţional de Acţiuni privind prevenirea şi combaterea muncii copiilor pentru anii 2011-2015 http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3122 Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu Biroul Naţional de Statistică şi cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copilului (ILO-IPEC) şi UNICEF Moldova". UTF-8 Seminar internaţional în domeniul statisticii turismului http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3041 Evenimentul este organizat de Departamentul de Statistică al Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNSD) în colaborare cu Organizaţia Mondială a Turismului a ONU (UNWTO) şi Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. UTF-8 Masă rotundă "Utilizarea datelor administrative în scopuri statistice de către Biroul Naţional de Statistică" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=3011 Acesta a fost subiectul discutat astăzi, 28 mai 2010, în cadrul mesei rotunde „Cooperarea cu autorităţile publice vizînd utilizarea surselor administrative în producerea datelor statistice oficiale”, organizat de către Biroul Naţional de Statistică (BNS) în comun cu Oficiul de Statistică al Norvegiei. UTF-8 Masă rotundă cu producătorii şi utilizatorii datelor statistice în domeniul statisticii muncii http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2994 Astăzi, 20 mai 2010, în cadrul mesei rotunde organizată la Biroul Naţional de Statistică (BNS) au fost discutate subiecte ce ţin de sensibilizare a producătorilor şi principalilor utilizatori de date statistice oficiale cu privire la prevederile Convenţiei nr. 160 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind statistica muncii. UTF-8 Seminar internaţional privind diseminarea datelor statistice şi lansarea unei noi soluţii Web de diseminare a datelor statistice http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2991 Seminar internaţional privind diseminarea datelor statistice şi lansarea unei noi soluţii Web de diseminare a datelor statistice. UTF-8 Atelier de lucru cu privire la măsurarea excluziunii şi incluziunii sociale în contextul politicilor naţionale şi sectoriale http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2971 Problematica măsurării fenomenului de excluziune socială în contextul politicilor naţionale şi sectoriale a fost discutată astăzi, 6 mai 2010, în cadrul seminarului privind tematica dată, organizat de Biroul Naţional de Statistică, ca continuitate la masa rotundă din 25 februarie curent cînd a fost lansat raportul „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova: aspecte metodologice şi analitice”. UTF-8 Masă rotundă privind lansarea raportului „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice” http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2892 Problematica măsurării fenomenului de excluziune socială în contextul politicilor de incluziune socială în Republica Moldova a fost subiectul discutat astăzi, 25 februarie 2010, la Biroul Naţional de Statistică (BNS) în cadrul mesei rotunde privind lansarea raportului „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice”. UTF-8 Conferinţa ”Promovarea politicilor vizînd egalitatea de gen şi procesele demografice prin utilizarea avansată a statisticilor oficiale” http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2860 La 19 mai 2009 la Palatul Republicii de către Fondul Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM) a fost organizată conferinţa ”Promovarea politicilor vizand egalitatea de gen si procesele demografice prin utilizarea avansata a statisticilor oficiale”. La conferinţă s-au întrunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiilor internaţionale, mediului academic, societăţii civile şi mass media. UTF-8 Vizita de lucru a experţilor FAO la Biroul Naţional de Statistică privind recensămîntul general agricol din anul 2010 http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2859 În perioada 07-17 septembrie curent la Biroul Naţional de Statistică se află într-o vizită de lucru experţii FAO: dnii Srivastava Mukesh, Salar Tayyib şi Ilie Dumitrescu. Programul de lucru al misiunii are ca obiectiv abordarea tematicii pregătirii către recensămîntul general agricol în Republica Moldova. UTF-8 Masa rotundă „Condiţiile de dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin prisma de gen” http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2810 Astăzi, 24 decembrie curent, la Biroul Naţional de Statistică a avut loc o masă rotundă privind aspectul de gen în cadrul antreprenoriatului din Republica Moldova, în special sub aspectul creării şi dezvoltării întreprinderilor. UTF-8 Seminarul "Sistemul de indicatori pentru analiza e-Dezvoltării" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2752 Biroul Naţional de Statistică a organizat astăzi, 1 octombrie, seminarul "Sistemul de indicatori pentru analiza e-Dezvoltării". Evenimentul are loc graţie asistenţei tehnice a Proiectului Comun pentru Consolidarea Sistemului Statistic Naţional al Republicii Moldova (UNDP; UNIFEM; UNFPA; Unicef). UTF-8 Masă rotundă în domeniul statisticii pe termen scurt http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2749 La 23 octombrie curent la Biroul Naţional de Statistică a avut loc o masă rotundă privind prezentarea experienţei Institutului Naţional de Statistică al României în realizarea cercetărilor statisticii business pe termen scurt. UTF-8 Seminar privind managementul calităţii în statistică http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2707 În perioada 14-17 septembrie curent la Biroul Naţional de Statistică se află într-o misiune de lucru consultatul internaţional Dna Daniela Ştefănescu. Programul misiunii vizează managementul calităţii sistemului statistic al Republicii Moldova. UTF-8 Seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2621 La 27 mai curent, la Biroul Naţional de Statistică a avot loc seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen din domeniul pieţei muncii şi nivelului de trai", cu participarea dnei Adriana Mata Greenwood, expert inernaţional de la Departamentul de Statistică al Oficiului INternaţional al Muncii (Geneva), precum şi reprezentanţi ai ministerelor şi organizaţiilor de resort, utilizatori de date şi specialişti BNS, producători de date statistice. UTF-8 http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2543 UTF-8 Seminarul "Incluziunea socială: noţiuni, indicatori, cerinţe şi metode de măsurare” http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2462 Scopul major al acestei acţiuni a fost de a discuta problematica fenomenului de excluziune socială în contextul eficientizării politicilor sociale. La seminar au participat reprezentanţi ai ministerelor de resort din Republica Moldova, Aparatului Guvernului RM, mediului academic, organizaţiilor non-guvernamentale şi grupurilor analitice din ţară, precum şi reprezentanţi ai Institutului Naţional de Statistică din România, specialişti şi experţi PNUD în materie din Croaţia, Slovacia şi Kosovo. UTF-8 Masa rotundă „Comparabilitatea internaţională ca instrument de analiză a sistemului naţional educaţional şi elaborarea politicilor educaţionale” http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2424 Biroul Naţional de Statistică (BNS) al Republicii Moldova a organizat, pe data de 21 noiembrie 2008, în cadrul asistenţei tehnice acordate de către reprezentanţa UNICEF în Moldova, masa rotundă cu tematica „Comparabilitatea internaţională ca instrument de analiză a sistemului naţional educaţional şi elaborarea politicilor educaţionale”. UTF-8 Seminar internaţional "Calculul Indicelui Preţurilor de Consum şi Indicelui Preţurilor Producţiei Industriale: metode şi practici" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2144 Biroul Naţional de Statistică (BNS) al Republicii Moldova în comun cu Oficiul de Statistică al Norvegiei au organizat în perioada 23-24 septembrie 2008 seminarul internaţional „Calculul Indicelui Preţurilor de Consum şi Indicelui Preţurilor Producţiei Industriale: metode şi practici”. Principalul obiectiv al Seminarului a fost abordarea practicilor naţionale şi internaţionale aplicate în calculul Indicelui Preţurilor de Consum (IPC), Indicelui Preţurilor Producţiei Industriale (IPPI) şi în utilizarea datelor, fiind discutate şi problemele aferente, precum şi posibilele soluţii. UTF-8 Îmbunătăţirea statisticilor sociale şi agricole în Republica Moldova http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2124 UTF-8 Masa rotundă „Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice: rezultate” http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2123 UTF-8 Seminar Internaţional "Provocări şi posibilităţi pentru dezvoltarea statisticii şi analizei demografice" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2122 UTF-8 Conferinţa "Armonizarea statisticii oficiale a Republicii Moldova cu standardele UE" http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2121 UTF-8 Republica Moldova se alătură celor 30 la sută din ţările lumii care prezintă informaţie economică avansată http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2120 UTF-8 Conferinţa Internaţională "Implementarea legii cu privire la statistica oficială" (24.11.2005 - 25.11.2005) http://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=223&id=2114