Seminar Internațional
„Provocări și posibilități pentru dezvoltarea statisticii și analizei demografice”