Prima / Clasificări şi nomenclatoare
 
Clasificări şi nomenclatoare
09.03.2009
Nr.Denumirea clasificatorului Abrevierea Elaborat de: Aprobat, pus în aplicare, ediţia

1.

Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei, Rev.2

CAEM Rev.2

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 20 din 29.12.2009. Pus în aplicare de la 01.01.2014.

2.

Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei

CAEM

Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova Hotărîrea Moldova-Standard nr. 694-ST din 09.02.2000, inclusiv modificarea nr.1 aprobată prin Hotărîrea nr.1444-ST din 04.01. 2004. Pus în aplicare de la 01.02.2004. Ediţia 2005.

3.

Clasificatorul statistic al produselor (bunurilor şi serviciilor) al Republicii Moldova

CSPM Rev.2

Biroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaHotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 6 din 7 octombrie 2014. Pus în aplicare de la 1 ianuarie 2015.

4.

Clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale

CUATM

Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii MoldovaHotărîrea Departamentului Moldova-Standard nr. 1398-ST din 03.09.2003. Pus în aplicare de la 03.09.2003
5.Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii MoldovaNUTSBiroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaHotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.570 din 19 iulie 2017. Pus în aplicare de la 01 ianuarie 2018. Ediția 2017.

6.

Clasificatorul formelor organizatorico-juridice ale agenţilor economici din Republica Moldova

CFOJ

Departamentul Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova Hotărîrea Moldova-Standard nr. 1607-ST din 09.11.2004. Pus în aplicare din 01.01.2005. Ediţia 2004.

7.

Clasificatorul formelor de proprietate

CFP

Departamentul Statisticii al Republicii MoldovaHotărîrea Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică nr.276-st din 04.02.1997.

8.

Nomenclatorul de produse şi servicii industriale al Republicii Moldova, lista 2013 conform CAEM rev.2:

PRODMOLD (lista 2013)

Biroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaHotărîrea Colegiului Biroului Național de Statistică nr. 3/8 din 07.11.2013. În aplicare începînd cu 01.01.2014.

9.

Nomenclatorul de produse şi servicii industriale al Republicii Moldova, conform CAEM rev. 1.1

PRODMOLD

Biroul Naţional de Statistică al Republicii MoldovaHotărîrea Colegiului Departamentului Statistică şi Sociologie nr. 9 din 24.12.2004. Pus în aplicare de la 2005.

10.

Principalele grupe industriale, conform CAEM rev.2

Principalele grupe industriale, conform CAEM rev.1.1

-

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

-

11.

Nomenclatorul mărfurilor  NM Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1525 din 29.12.2007 . Pus în aplicare de la 1 ianuarie 2008.

12.

Clasificarea programelor educaţionale din Republica Moldova

MoldCED

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în cooperare cu Ministerul Eucaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii MoldovaEdiţia 2006

13.

Clasificatorul Republicii Moldova "Unităţi de măsură şi calcul"

CUMC

Centrul de Expertiză Tehnică în colaborare cu Direcţia Generală pentru Standarde Statistice a Departamentului StatistciiHotărîrea Moldova-Standard nr.336-ST din 03.10.1997. Pus în aplicare de la 01.01.1998. Ediţia 1997.

Clasificatoare internaţionale

Prima / Clasificări şi nomenclatoare
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2017 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire