Prima / Statistica teritorială
 
Statistica teritorială
09.01.2014

Statistica_teritoriala_2016.pngPublicaţia „Statistica teritorială” cuprinde informaţie vizînd situaţia social-economică şi demografică în profil teritorial (regiuni de dezvoltare/municipii, raioane şi zone statistice).

Culegerea prezintă date statistice sub formă de tabele din următoarele domenii de activitate: organizarea administrativ-teritorială, mediul înconjurător, populația, forța de muncă, veniturile și cheltuielile populației, locuințe, educație, ocrotirea sănătății, protecția socială a populației, cultură, turism, infracțiuni, industrie, agricultură, investiții în active materiale pe termen lung și construcții, transporturi, tehnologii informaționale, antreprenoriat. 

Unii indicatori sunt prezentaţi sub formă de hărţi pentru a facilita utilizarea datelor statistice şi a le prezenta într-o formă mai accesibilă şi atractivă tuturor categoriilor de utilizatori.

Publicaţia a fost elaborată pentru prima dată în anul 2013 şi editată cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi a Guvernului României şi editată în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional”.

În limba română
Format A4, 168 pagini

Versiuni electronice

Prima / Statistica teritorială
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire