Prima / Statistică regională
 
Statistică regională
28.05.2009

Aplicația de vizualizare a rezultatelor RPL2014 http://recensamant.statistica.md

Banca de date

Geografia şi mediul înconjurător
Populaţie
Forţa de muncă și cîștigul salarial
Nivelul de trai al populației
Locuinţe
Învăţămînt
Ocrotirea sănătăţii
Protecţia socială a populaţiei
Cultură; sport
Turism
Justiţie
Industrie 
Agricultură
Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii
Transporturi
Tehnologii informaţionale
Construcții
Comerţ interior de bunuri şi servicii
Antreprenoriat

Hărți

Hărți interactive

 1. Ratele mişcării naturale a populaţiei, pe raioane, 2003-2016
 2. Numărul populaţiei stabile și densitatea populației, pe raioane, 2005-2016
 3. Efectivul animalelor în gospodăriile de toate categoriile, 2007-2018, la 1 ianuarie
 4. Dotarea gospodăriilor cu utilităţi, pe zone, 2006-2017
 5. Repartizarea populaţiei după participarea la activitatea economică, pe zone, 2007-2016
 6. Evacuarea substanțelor poluante în aerul atmosferic, 2007-2016
Hărți Tableau
 1. Populatia stabila pe raioane, virste și medii la începutul anului 2017
 2. Morbiditatea populatiei pe clase de boli la 100 000 locuitori, in profil teritorial în anul 2017
 3. Rata infracționalității în anul 2016
 4. Dotarea fondului locativ, în profil teritorial în anul 2017
 5. Construcții sportive, centre de cultura fizică si de intremare a sănătății, în profil teritorial în anul 2016

Tabele Excel

Geografia şi mediul înconjurător

 1. Organizarea administrativă a teritoriului Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2017

Populaţie

 1. Populaţia stabilă pe sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2017
 2. Populaţia stabilă pe medii, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2017
 3. Populaţia stabilă, pe principalele grupe de vîrstă, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2017
 4. Mişcarea naturală a populaţiei, în profil teritorial, în 2016
 5. Ratele mişcării naturale a populaţiei, în profil teritorial, în 2016
 6. Ratele mortalităţii pe principalele clase ale cauzelor de deces, în profil teritorial, în 2016 (numărul decedaţilor la 100000 locuitori)

Forţa de muncă

 1. Mobilitatea salariaţilor, în profil teritorial, în 2016
 2. Informaţii generale cu privire la şomerii oficial înregistraţi la agențiile pentru ocuparea (2010-2016)
 3. Cîştigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat în economie, în profil teritorial (2013-2016)

Locuinţe

 1. Fondul locativ, în profil teritorial, în 2016
 2. Asigurarea populaţiei cu locuinţe, în profil teritorial (2014-2016)

Învăţămînt

 1. Instituţii de educație timpurie, în profil teritorial (2014-2016)
 2. Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general de zi, în profil teritorialcoli de zi (2014/2015-2016/2017)
 3. Instituţii de învăţămînt profesional tehnic secundar, în profil teritorial (2015/2016-2016/2017)
 4. Instituții de învățămînt profesional tehnic postsecundar, în profil teritorial, la începutul anului de studii 2016/17
 5. Instituţii de învăţămînt superior şi studenţi, pe municipii şi oraşe, la începutul anului de studii 2016/2017

Ocrotirea sănătăţii

 1. Numărul paturilor în spitale, în profil teritorial (2014-2016)
 2. Numărul medicilor, în profil teritorial (2014-2016)
 3. Numărul personalului medical mediu, în profil teritorial (2014-2016)

Cultură; sport

 1. Biblioteci publice, în profil teritorial (2014-2016)
 2. Instituţii culturale, în profil teritorial (2014-2016)
 3. Construcţii sportive, în profil teritorial (2014-2016)

Justiţie

 1. Numărul infracţiunilor înregistrate, în profil teritorial, în 2016 

Industrie

 1. Principalii indicatori ai activităţii întreprinderilor industriale, în profil teritorial, în 2016 

Agricultură

 1. Recolta globală a culturilor cerealiere, florii-soarelui şi sfeclei de zahăr,  în întreprinderile agricole, în profil teritorial (tone)(2015-2016)
 2. Recolta globală a tutunului, cartofilor, legumelor de cîmp, fructelor şi strugurilor, în întreprinderile agricole, în profil teritorial (2015-2016)
 3. Recolta globală a culturilor agricole în gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în profil teritorial (2015-2016)
 4. Roada medie la hectar a culturilor cerealiere, florii-soarelui şi sfeclei de zahăr  în întreprinderile agricole, în profil teritorial (2015-2016)
 5. Roada medie la hectar a tutunului, cartofilor, legumelor de cîmp, fructelor şi strugurilor în întreprinderile agricole, în profil teritorial (2015-2016)
 6. Fertilizanţi chimici şi naturali utilizate în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier), în profil teritorial (2015-2016)
 7. Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile, în profil teritorial, la 1 ianuarie (2016-2017)
 8. Producţia principalelor produse animaliere în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în profil teritorial (2014-2016)

Investiţii în active. Construcţii

 1. Structura tehnologică a investiţiilor în active materiale pe termen lung, în profil teritorial (2015-2016)
 2. Lucrări de construcţii-montaj, în profil teritorial (2009-2016)
 3. Investiţii în active materiale pe termen lung în construcţia locuinţelor, în profil teritorial (2014-2016)
 4. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe tipuri de mijloace fixe, în profil teritorial (2015-2016)
 5. Investiţii în active materiale pe termen lung, în profil teritorial (2014-2016)
 6. Darea în exploatare a locuințelor, în profil teritorial (2014-2016)
 7. Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză, în profil teritorial (2009-2016)

Transporturi

 1. Lungimea drumurilor publice, în profil teritorial, în 2016 (la sfîrşitul anului)

Comerţ interior de bunuri şi servicii

 1. Valoarea  vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale, pe grupe de mărfuri 2011-2016
 2. Structura vînzărilor de mărfuri cu amănuntul, pe grupe de mărfuri 2014-2016
 3. Comerțul cu ridicata si cu amanuntul; intreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor, în 2015-2016 
 
Prima / Statistică regională
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire