Prima / Cultura plantelor
 
Cultura plantelor
26.01.2009
Banca de date
 1. Suprafata insamintata, productia si roada medie pe culturi agricole, categorii de gospodarii
 2. Plantatii multianaule pe culturi si categorii de gospodarii

Vezi toate tabelele

Tebele Excel
 1. Fondul funciar, la 1 ianuarie (2007-2017)
 2. Fondul funciar după modul de folosinţă, la 1 ianuarie (2014-2017)
 3. Terenuri agricole pe forme de proprietate, la 1 ianuarie 2017
 4. Suprafeţe însămînţate cu culturi agricole, în gospodăriile de toate categoriile (2009-2016)
 5. Structura suprafeţelor însămînţate cu culturi agricole, în gospodăriile de toate categoriile (2009-2016)
 6. Recolta globală a culturilor agricole, pe categorii de gospodării (mii tone)(2009-2016)
 7. Roada medie la hectar a culturilor agricole, pe categorii de gospodării (chintale)(2009-2016)
 8. Recolta globală a culturilor cerealiere, florii-soarelui şi sfeclei de zahăr în întreprinderile agricole, în profil teritorial (tone)(2015-2016)
 9. Recolta globală a  tutunului, cartofilor, legumelor de cîmp, fructelor şi strugurilor în întreprinderile agricole, în profil teritorial (2015-2016)
 10. Recolta globală a culturilor agricole în gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în profil teritorial (2015-2016)
 11. Roada medie la hectar a culturilor cerealiere, florii-soarelui şi sfeclei de zahăr în întreprinderile agricole, în profil teritorial (chintale)(2015-2016)
 12. Roada medie la hectar a tutunului, legumelor de cîmp, fructelor şi strugurilor în întreprinderile agricole, în profil teritorial (chintale)(2015-2016)
 13. Suprafaţa plantaţiilor de pomicole, de arbuşti fructiferi şi vii, pe categorii de gospodării (2009-2016)
 14. Recolta globală a fructelor, pomuşoarelor şi  strugurilor,  pe categorii de gospodării (2009-2016)
 15. Roada medie la hectar a fructelor, pomuşoarelor şi  strugurilor,  pe categorii de gospodării (2009-2016)
 16. Fertilizanţi chimici şi naturali utilizaţi în întreprinderile agricole  şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)(2009-2016)
 17. Fertilizanţi chimici şi naturali utilizaţi în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în profil teritorial (2015-2016)
 18. Utilizarea produselor de uz fitosanitar în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) (2010-2016)
 19. Vânzarea principalelor produse vegetale de către întreprinderile agricole (2014-2016)

 

Prima / Cultura plantelor
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire