Prima / Republica Moldova – locul II în lume și locul I în Europa după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale
 
Republica Moldova – locul II în lume și locul I în Europa după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale
31.03.2016

Republica Moldova – locul II în lume și locul I în Europa după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale

În anul 2015, organizația Open Data Watch - Open Data Inventory (ODIN)  www.odin.opendatawatch.com a evaluat gradul de disponibilitate (acoperire) și deschidere a statisticii oficiale în 125 țări cu venituri joase și medii și a elaborat un raport anual “Cît de deschise sînt statisticile oficiale”. Conform acestui studiu Republica Moldova s-a clasat pe locul II în lume și locul I în Europa după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale.

ODIN reprezintă o evaluare a disponibilității și deschiderii (din eng. Openess) datelor diseminate pe paginile web oficiale ale oficiilor de statistică naționale. În cazul Republicii Moldova a fost evaluată pagina oficială a Biroului Național de Statistică www.statistica.md și Banca de date http://statbank.statistica.md.

Termenul Open Data este definit în felul următor: datele sînt deschise dacă oricine are acces liber să le utilizeze, modifice și distribuie. În termeni practici, Open Data trebuie să poată fi citite de mașină, selectate de utilizatori, să fie însoțite de metadate, utilizate liber de orice utilizator și redistribuite fără anumite limitări (cu excepția citării sursei). Aceste elemente cheie au fost incluse în evaluarea ODIN.

Evaluarea cuprinde 20 de categorii statistice din următoarele domenii: social, economic și mediul înconjurător.  Fiecare categorie este evaluată pe 5 elemente de disponibilitate și 5 elemente ale deschiderii. Punctajul pe fiecare element a fost totalizat și pentru fiecare țară în parte a fost  creat un profil care descrie capacitatea țării de a furniza informația necesară luării deciziilor pentru guvern, societatea civilă și sectorul privat. În 2015 nici o țară nu a atins punctajul maxim de 70, cel mai mare punctaj revenind Mexicii cu 68 procente, fiind urmat de Republica Moldova cu 66. Din țările europene cu venituri medii sau joase, Republica Moldova este pe primul loc.

Oferind o viziune comprehensivă a disponibilității și deschiderii statisticilor oficiale, ODIN va ajuta la identificarea lacunelor critice, promovarea politicilor Open Data, îmbunătățirea accesului la date și va încuraja dialogul între oficiile de statistică și utilizatori.

Alte rapoarte de evaluare externe privind statistica oficială sînt disponibile la rubrica Despre BNS / Evaluări și opinii despre BNS / Rapoarte de evaluări externe

   

Prima / Republica Moldova – locul II în lume și locul I în Europa după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire