Prima / Anunț privind Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014
 
Anunț privind Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014
13.05.2014

Amintim că, ieri, 12 mai 2014 în Republica Moldova a început Recensămîntul Populaţiei şi al locuinţelor care se va desfăşura timp de 2 săptămîni pe întreg teritoriul ţării, cu excepția raioanelor din partea stîngă a Nistrului și mun. Bender.

Biroul Naţional de Statistică al RM este responsabil de organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014. În acest context preocupările şi sarcinile BNS sînt efectuate în strictă conformitate cu cadrul legal şi normativ aprobat (Legea cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 (Nr.90 din 26.04.2012) şi  Hotărîrea Nr. 967 din 21.12.2012 privind acţiunile de implementare a Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 ).

De asemenea BNS nu este parte ale altor campanii  de promovare ale RPL iniţiate de partide/instituţii/organizaţii, decît cea oficială. În special atragem atenţia societăţii civile şi mass-media în ceea ce priveşte imparţialitatea BNS în sensul declaraţiei despre limba vorbită şi naţionalitatea/apartenenţa etnică în scopul simplificării procesului de obţinere a cetăţeniei române. 

Datele furnizate de către respondenţi sînt confidenţiale şi protejate prin lege.

Detaliile despre Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014 sînt disponibile pe site-ul oficial al BNS www.statistica.md şi pagina oficiala Facebook  https://www.facebook.com/Recensamint2014.

Persoană de contact:
Natalia Rotari
şef al serviciului informare şi comunicare cu mass-media
tel. 068787255, 022 72 70 12

Prima / Anunț privind Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire