Prima / Anuarul Statistic al Republicii Moldova
 
Anuarul Statistic al Republicii Moldova
22.12.2011

Anuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării în perioada 2006-2013.

Anuarul este structurat în 24 de capitole şi include circa 500 de tabele şi grafice, care cuprind un volum sporit şi complex de informaţii din diverse domenii de activitate: geografia şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile şi cheltuielile populaţiei; preţuri; locuinţe; învăţămînt şi ştiinţă; ocrotirea sănătăţii; protecţia socială a populaţiei; cultură şi sport; turism; justiţie; conturi naţionale; industrie; resurse energetice şi de combustibil; agricultură; investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii; transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale; comerţ exterior; comerţ cu amănuntul şi servicii; finanţe; balanţa de plăţi; statistica internaţională.

Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial, pe forme de proprietate, tipuri de activităţi. În fiecare capitol din Anuar sînt indicate atît sursele datelor conţinute, cît şi precizările metodologice la indicatorii principali.

Anuarul este disponibil şi pe CD-ROM (în formatele PDF şi Excel).


În limbile română, rusă şi engleză
Format A4, 556 pagini
Preţ carte: 120 lei
Preţ CD-ROM: 45 lei
Preţ carte + CD-ROM: 148 lei

Pentru a comanda Anuarul Statistic completaţi Formularul-comandă

Versiuni electronice

Prima / Anuarul Statistic al Republicii Moldova
Tel. Linia verde: 0 22 40 31 51
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.md
Copyright © 2015 BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA
Toate Drepturile Rezervate
Tipărire