Prima / Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2016
 
Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2016
22.12.2011

anuar_2016.PNGAnuarul reprezintă lucrarea de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice ale Biroului Naţional de Statistică, o amplă şi laborioasă sinteză a informaţiilor privitoare la starea economico-socială a ţării, un instrument de lucru, indispensabil elaborării programelor de dezvoltare, atât pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cât şi pentru agenţii economici şi alţi vectori sociali. 

Anuarul statistic este structurat în 24 de capitole şi include 330 de tabele şi grafice. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice. 

În partea finală a Anuarului sînt prezentate date privind statistica internaţională, ce permit compararea unor indicatori pentru Republica Moldova cu cei din alte ţări.

Anuarul este disponibil şi pe CD-ROM (în formatele PDF şi Excel).

În limbile română, rusă şi engleză
Format A4, 384 pagini
Preţ carte: 150 lei
Preţ CD-ROM: 50 lei
Preţ carte + CD-ROM: 180 lei

Modalitatea de procurare a Anuarului Statistic

ANUARUL STATISTIC EDIŢIA 2016
PDFXLS
Geografia, meteorologie şi mediul înconjurător
pdfxls
Populaţie
pdfxls

Forţa de muncă

pdfxls
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
pdfxls
Preţuri
pdfxls
Locuinţe şi utilităţi publice
pdfxls
Învăţămînt  şi știinţă
pdfxls
Ocrotirea sănătăţii
pdfxls
Protecţia socială a populaţiei
pdfxls
Cultură; Sport
pdfxls
Turism
pdfxls
Justiţie
pdfxls
Conturi naţionale
pdfxls
Industrie
pdfxls
Resurse energetice şi de combustibil
pdfxls
Agricultură
pdfxls
Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii
pdfxls
Transporturi
pdfxls
Tehnoloologii informaţionale; Poştă şi telecomunicaţii
pdfxls
Comerţ exterior
pdfxls
Comerţ interior de bunuri și servicii
pdfxls
Finanţe
pdfxls
Balanţa de plăţi
pdfxls
Statistica internaţională
pdfxls

Ediţiile anilor precedenţi

Prima / Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2016
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2017 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire