Prima / Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2015
 
Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2015
22.12.2011

Coperta_AS_2015.pngAnuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării în perioada 2007-2014.

Anuarul este structurat în 24 de capitole şi include circa 500 de tabele şi grafice. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial, pe forme de proprietate, tipuri de activităţi. În fiecare capitol din Anuar sînt indicate atît sursele datelor conţinute, cît şi precizările metodologice la indicatorii principali.

Anuarul Statistic ediţia 2015, este disponibil doar în format electronic, în limbile română, rusă şi engleză.

Anuarul este disponibil în formatele PDF şi Excel.

ANUARUL STATISTIC EDIŢIA 2015
PDFXLS
Geografia, meteorologie şi mediul înconjurător
pdfxls
Populaţie
pdfxls

Forţa de muncă

pdfxls
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
pdfxls
Preţuri
pdfxls
Locuinţe şi utilităţi publice
pdfxls
Învăţămînt; Ştiinţă şi proprietate intelectuală
pdfxls
Ocrotirea sănătăţii
pdfxls
Protecţia socială a populaţiei
pdfxls
Cultură; Sport
pdfxls
Turism
pdfxls
Justiţie
pdfxls
Conturi naţionale
pdfxls
Industrie
pdfxls
Resurse energetice şi de combustibil
pdfxls
Agricultură
pdfxls
Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii
pdfxls
Transporturi
pdfxls
Tehnoloologii informaţionale; Poştă şi telecomunicaţii
pdfxls
Comerţ exterior
pdfxls
Comerţ cu amănuntul; Servicii
pdfxls
Finanţe
pdfxls
Balanţa de plăţi
pdfxls
Statistica internaţională
pdfxls

Ediţiile anilor precedenţi

Prima / Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2015
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.md
Copyright © 2017 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire