Prima / Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei
 
Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei
30.03.2016

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei

Misiunea

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei are misiunea de a produce indicatori statistici în domeniul demografic în conformitate cu cerinţele naţionale şi standardele internaţionale în domeniu, de a  organiza şi coordona efectuarea recensămintelor populaţiei şi locuinţelor, de a prelucra şi generaliza datele obţinute în conformitate cu cerinţele naţionale şi standardele internaţionale în domeniu.

Funcţiile de bază:

  • Coordonarea activităţilor de colectare a datelor şi calcularea indicatorilor statistici în domeniul demografiei şi coordonarea procesului de elaborare şi ajustare a metodologiilor şi metodelor de calcul pentru indicatorii din domeniul statisticii demografice;
  • Elaborarea notelor informative şi rapoartelor analitice pe diverse tematici din domeniul demografic;
  • Elaborarea proiectelor de legi, hotărîri ale Guvernului, privind efectuarea recensămintelor populaţiei şi ale locuinţelor, a principiilor metodologice şi organizatorice de bază şi programele recensămintelor populaţiei;
  • Elaborarea metodologiei de întocmire a listelor locuinţelor pentru recensăminte şi coordonarea efectuării acestei acţiuni de către organele teritoriale de statistică;
  • Elaborarea metodologiei de selectare, instruire şi recrutare a personalului de recensămînt, materialelor instructive, programului de instruire pentru toate categoriile de personal şi alt instrumentar statistic;
  • Coordonarea şi monitorizarea activităţii organelor teritoriale de statistică vizînd organizarea şi efectuarea recensămintelor. Prelucrarea, generalizarea şi diseminarea datelor recensămintelor.

 

Contacte:

Direcția statistica demografică şi recensămîntul populaţiei  
Istrati Valentina, Şef direcţie
Tel.: 0 22 40 31 24
e-mail: valentina.istrati
@statistica.gov.md

Secția recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor
Naşco Snigalitea,
 Șef adjunct direcţiei -Şef secție 
Tel.: 0 22 40 31 22
e-mail:
snejana.nasco@statistica.gov.md

Panico Carolina, Consultant  principal
Tel.: 0 22 40 31 41
e-mail: carolina.panico@statisctica.gov.md

Secția statistica demografică

Cesnocova Nina, Consultant superior,
Tel.: 0 22 40 41 10 / 0 22 40 31 08
e-mail: nina.cesnocova@statistica.gov.md

Prima / Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire