Prima / Editura de Imprimate "Statistica"
 
Editura de Imprimate "Statistica"
06.11.2008

Editura de Imprimate "Statistica" www.editurastatistica.md

Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate „Statistica” este succesorul Filialei din Moldova a Asociaţiei Unionale Redacţional-Poligrafică „Soiuzblancoizdat, care în 1992, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 588 din 23.10.91 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de trecere a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de subordonare unională, amplasate pe teritoriul republicii, în jurisdicţia Republicii Moldova” a trecut în jurisdicţia Republicii Moldova în subordinea Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova. Prin ordinul Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova nr. 41 din 22 septembrie 1992 „Despre aprobarea Statutului Editurii de Imprimate „Statistica” a Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova” a fost aprobat statutul editurii.

Întreprinderea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lingă Ministerul Dezvoltării Informaţionale pentru efectuarea următoarelor genuri de activitate:

  • editarea cărţilor, broşurilor, culegerilor de note şi a altor publicaţii;
  • editarea  culegerilor statistice, formularelor  pentru rapoartele statistice şi rapoartele financiare, registre ;
  • formulare tipizate pentru evidenţa contabilă primară a agenţilor economici;
  • formulare specializate pentru instituţiile medicale;
  • îndeplineşte comenzi individuale ale agenţilor economici şi persoanelor fizice;
  • efectuează alte activităţi editoriale

În afară de aceasta, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 407-II din 23 decembrie 1997” în sarcina Editurii Statistica a fost pusă tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către agenţii economici şi instituţiile bugetare de sine stătător, cît şi prin intermediul direcţiilor şi secţiilor de statistică teritoriale.

Contacte:

Pavlov Vitalie, administrator
MD-2001 mun.Chişinău, str.Bucureşti, 34
tel: 0 22 27 07 89
E-mail: statistica@editura.mldnet.com

Secţia producţie
tel: 0 22 27 45 47

Prima / Editura de Imprimate "Statistica"
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire