Prima / Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2018
 
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2018
26.11.2018

Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 20181

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 6 507,3 lei, înregistrând o creștere de 12,0% față de trimestrul III 2017.

În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul III – 5 624,8 lei (+12,7% față de trimestrul III 2017), iar în sectorul economic (real) – 6 845,1 lei (+11,6% față de trimestrul III 2017).

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul III 2018, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul III 2017

trimestrul II 2018

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

6 507,3

112,0

102,2

X

Agricultură, silvicultură și pescuit

4 530,5

112,3

109,0

69,6

Industrie - total

6 759,7

110,6

103,5

103,9

Industria extractivă

6 412,4

118,6

104,7

98,5

Industria prelucrătoare

6 260,5

112,2

104,0

96,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

11 318,5

106,6

103,5

173,9

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

6 220,7

111,3

98,7

95,6

Construcții

6 682,2

113,6

104,2

102,7

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

6 154,1

116,0

103,8

94,6

Transport și depozitare

6 227,0

110,2

104,8

95,7

Activități de cazare și alimentație publică

4 750,7

119,8

107,9

73,0

Informații și comunicații

14 228,4

111,4

101,4

de 2,2 ori

Activități financiare și de asigurări

11 976,5

111,3

102,1

184,0

Tranzacții imobiliare

5 583,0

104,6

99,8

85,8

Activități profesionale, științifice și tehnice

8 265,6

111,5

96,9

127,0

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

5 327,8

106,1

102,4

81,9

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

8 123,5

111,7

99,2

124,8

Învățământ

5 263,1

115,3

102,4

80,9

Sănătate și asistență socială

6 096,6

110,5

96,3

93,7

Artă, activități de recreere și de agrement

3 529,7

110,0

94,5

54,2

Alte activități de servicii

7 089,1

93,9

98,1

108,9

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul III 2018 față de trimestrul III 2017 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2) a fost de  108,9%, sau în creștere cu 8,9% față de nivelul anului trecut.

 

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
 Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în trimestrul III 2018 față de trimestrul III 2017, a constituit 102,8%.

 

    Persoană de contact:
     Elena Vâtcărău, 
    şef al direcţiei statistica pieţei muncii 
    tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2018
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire