Prima / Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2017
 
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2017
07.03.2018

Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2017

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în anul 2017 faţă de anul 2016 a constituit 97,9%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole faţă de anul precedent, %

 

2017

informativ: 2016

Total produse agricole

97,9

96,6

Produse vegetale

98,1

95,9

Culturi cerealiere şi leguminoase - boabe2

100,8

91,3

inclusiv: grîu2

104,5

89,6

porumb2

97,7

94,9

leguminoase - boabe

76,1

111,1

Floarea soarelui2

87,5

96,6

Sfeclă de zahăr

107,5

110,1

Tutun

94,5

116,8

Rapița

95,2

96,9

Cartofi

103,9

119,5

Legume - total

78,4

101,6

Fructe şi pomuşoare

133,6

  97,8

din care: fructe sîmburoase

129,3

102,7

 fructe săminţoase

135,4

 96,3

Struguri

100,9

115,7

Produse animaliere

97,0

99,8

Vite şi păsări (în masă vie)

96,0

99,3

din care: bovine

95,1

111,6

 porcine

109,1

102,0

 păsări

85,8

107,3

Lapte - total

100,1

109,3

Ouă - total

102,1

99,1

Lînă (în greutate fizică)

73,7

104,8

La produsele vegetale preţurile producătorului s-au micșorat în medie cu 1,9%. Mai esenţial au scăzut preţurile la culturi leguminoase pentru boabe - cu 23,9% (la măzăriche - cu 29,4%, mazăre (boabe uscate) – cu 25,2%),  legume - cu 21,6% (bostani – cu 66,7%,  ceapă uscată – cu 37,5%, sfeclă de masă – cu 30,4%, morcov – cu 28,5%, varză - cu 26,8%), floarea soarelui (excluzînd seminţe de soi) - cu 12,5%, bostănoase - cu 8,2%, rapiță - cu 4,8%, soia - cu 4,2%, porumb (excluzînd seminţe de soi) - cu 5,1%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la fructe și pomușoare de cultura – cu 33,6% (fructe săminţoase - cu 35,4%, fructe sîmburoase - cu 29,3%, pomușoare - cu 11,5%), grîu (excluzînd seminţe de soi) – cu 4,5%, la cartofi - cu 3,9%.

La produsele animaliere preţurile medii ale producătorului s-au diminuat cu 3,0%. Аu scăzut preţurile la vite şi păsări (în masă vie) – cu 4,0% (păsări - cu 14,2%, bovine - cu 4,9%, ovine și caprine  - cu 4,2%), lînă – cu 26,3%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la porcine (în masă vie) - cu 9,1%, ouă alimentare - cu 2,1%.

Tabelul 2. Indicii trimestriali ai preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2017 faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent, %

 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

Total produse agricole

100,8

98,9

101,2

94,8

din care:      
 produse vegetale

96,5

97,6

101,1

95,9

produse animaliere

111,6

100,6

101,7

86,2

 

Note:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.
2 Inclusiv seminţe de soi.

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2017
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire