Prima / Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2017
 
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2017
28.02.2018

Investiţiile în active imobilizate1 în ianuarie-decembrie 2017

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 20996,6 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 1,3% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active imobilizate. În ianuarie-decembrie 2017 investițiile în imobilizări necorporale au crescut cu 20,1%, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent. Investițiile în imobilizările corporale au însumat 20646,3 mil. lei, fiind în creștere cu 1,0% față de perioada similară a anului precedent.

Tabelul 1. Structura investiţiilor în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2017

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-decembrie 2016

total

Investiţii în active imobilizate – total

20 996,6

101,3

100,0

Imobilizări necorporale

350,3

120,1

1,7

Imobilizări corporale

20 646,3

101,0

98,3

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

3 039,5

88,2

14,5

clădiri nerezidențiale

3 954,7

88,7

18,8

construcții inginerești

3 698,0

124,8

17,6

mașini, utilaje, instalații de transmisie

6 940,9

108,8

33,1

mijloace de transport

1 893,2

99,9

9,0

alte imobilizări corporale

1 120,0

113,1

5,3

Pe tipuri de imobilizări corporale, în ianuarie-decembrie 2017 s-a înregistrat scădere a volumului de investiții la clădiri rezidențiale cu 11,8% și la clădiri nerezidențiale cu 11,3%. Valoarea investițiilor în construcțiile inginerești a crescut față de ianuarie-decembrie 2016 cu 24,8%, iar la mașini, utilaje, instalații de transmisie cu 8,8%.

Din total investiţii realizate în ianuarie-decembrie 2017, cea mai mare pondere revine investițiilor în utilaje, maşini, instalații de transmisie care a constituit 33,1%.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-decembrie 2017 au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale investitorului, care au constituit 13768,7 mil. lei, reprezentând 65,6% din valoarea totală a mijloacelor utilizate pentru realizarea investițiilor.

Tabelul 2. Structura investiţiilor în active imobilizate pe surse de finanţare în ianuarie-decembrie 2017

 

Realizări,

mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-decembrie 2016

total

Investiţii în active imobilizate - total

20 996,6

101,3

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

bugetului de stat

1 372,9

127,4

6,5

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

1 251,5

133,2

6,0

mijloacelor proprii

13 768,7

96,8

65,6

surselor din străinătate

1 095,5

83,5

5,2

altor surse

3 508,0

110,2

16,7

În ianuarie-decembrie 2017, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 2624,4 mil. lei, ceea ce constituie 12,5% din total investiţii.

 

Notă:

1 Sfera de cuprindere o prezintă toate întreprinderile  indiferent de genul de activitate, tipul de proprietate și forma organizatorico-juridică, care au angajate 5 persoane și peste.

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2017
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire