Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2017
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2017
16.02.2018

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2017

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna decembrie 2017, producția industrială (serie brută) s-a diminuat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 3,0%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă (-24,2%), în industria prelucrătoare (-1,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,1%).

În luna decembrie 2017, producția industrială, serie ajustată1 în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 7,1% față de luna decembrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției industriale în industria prelucrătoare (+9,1%). Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă (-11,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,0%).

Figura 1. Evoluția lunară a producției industriale ianuarie 2015-decembrie 2017
(serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate)

În ianuarie-decembrie 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 3,4%, ca urmare a creșterii industriei prelucrătoare (+4,5%). Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă (-3,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,7%).

Producția industrială, serie ajustată1 în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-decembrie 2017, comparativ cu ianuarie-decembrie 2016, a crescut cu 5,4%, datorită creșterii în industria prelucrătoare (+6,6%). Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă (-4,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,8%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, pe total și secțiuni ale industriei, %

Indicele producției industriale - IPI

 

Decembrie 2017 față de decembrie 2016

Ianuarie-decembrie 2017 față de ianuarie-decembrie 2016

TOTAL

B

97,0

103,4

S1

107,1

105,4

Industria extractivă

B

75,8

96,3

S1

88,3

95,3

Industria prelucrătoare

B

98,6

104,5

S1

109,1

106,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

91,9

98,3

S1

93,0

98,2

B=serie brută; S1=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

 

Anexă:

Notă:

1 Calcule experimentale.

Precizări metodologice:

 

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2017
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire