Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2017
 
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2017
14.02.2018

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2017*

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în anul 2017 încasările în numerar în instituțiile financiare au însumat 108884 mil. lei, fiind în creștere cu 9,2% față de încasările  anului precedent. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de încasări:

 • din impozite și taxe – cu 29,1%;
 • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 19,2%;
 • din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 14,6%;
 • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 11,4%;
 • de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 5,3%.

Concomitent reduceri au fost înregistrate pentru următoarele tipuri de încasări:

 • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 12,5%
 • alte încasări – cu 0,4%.

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 110663 mil. lei, depășind cu 9,1% eliberările efectuate în ianuarie – decembrie 2016. Majorări s-au înregistrat pentru toate tipuri de eliberări:

 • plățile din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 30,2%;
 • pentru alte scopuri – cu 15,0%;
 • pentru achiziționarea produselor agricole – cu 4,2%;
 • pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pen­sii­lor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 1,7%;
 • pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 0,8%.

Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie – decembrie

 

milioane lei

structura, %

2017 în % față de 2016

2016

2017

2016

2017

Încasări total

99 701

108 884

100,0

100,0

109,2

de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere

57 799

64 386

58,0

59,1

111,4

din plățile pentru chirie și servicii comunale

4 794

5 494

4,8

5,0

114,6

de la întreprinderile care prestează servicii de transport

1 556

1 362

1,6

1,3

87,5

de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice

6 028

6 346

6,0

5,8

105,3

din impozite și taxe

2 014

2 600

2,0

2,4

129,1

de la întreprinderile care prestează alte servicii

6 614

7 883

6,6

7,2

119,2

alte încasări

20 895

20 813

21,0

19,1

99,6

Eliberări total

101 453

110 663

100,0

100,0

109,1

pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare

12 817

13 032

12,6

11,8

101,7

pentru achiziționarea produselor agricole

3 246

3 383

3,2

3,1

104,2

pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice

39 163

39 489

38,6

35,7

100,8

din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net)

10 519

13 691

10,4

12,4

130,2

pentru alte scopuri

35 708

41 068

35,2

37,1

115,0

             

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

Prima / Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2017
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire