Prima / Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2017
 
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2017
06.11.2017

Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2017

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2017 faţă de perioada respectivă a anului 2016 a constituit 100,9%.

La produsele vegetale preţurile producătorului s-au majorat în medie cu 0,2%. Mai esenţial au crescut preţurile la fructe sîmburoase – cu 29,3%, pomuşoare – cu 20,4%, struguri – cu 11,1%, soia – cu 6,6%, grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 6,1%, orz – cu 3,7%, porumb (exclusiv seminţe de soi) – cu 2,8%. Totodată, au scăzut preţurile de vînzare la legume de cîmp – cu 35,2%, leguminoase pentru boabe – cu 23,3%, cartofi – cu 12,3%, floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 6,9%.

La produsele animaliere a fost înregistrată majorarea preţurilor producătorului cu 3,2%. Аu crescut preţurile la porcine (în masă vie) – cu 20,3%, ouă alimentare - cu 10,1%. Totodată, au scăzut preţurile de vînzare la ovine și caprine (în masă vie) - cu 12,4%, bovine (în masă vie) – cu 11,5%, păsări (în masă vie) - cu 7,1%.

Tabelul 1. Indicele preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole1 în ianuarie-septembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, %

 

2013

2014

2015

2016

2017

Total produse agricole

84,5

96,3

113,0

97,0

100,9

din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

80,8

90,6

124,4

97,5

100,2

produse animaliere

94,6

114,3

90,0

95,2

103,2

                   

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2017
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire