Prima / Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe vârste, sexe și medii la 1 ianuarie 2017
 
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe vârste, sexe și medii la 1 ianuarie 2017
22.05.2017

Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe vârste, sexe și medii la 1 ianuarie 20171

Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă că numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2017 a constituit 3 550,9 mii și nu este recalculat în baza datelor recensământului populației și al locuințelor (RPL) din anul 2014. În acest context Vă informăm că BNS, cu asistența tehnică a partenerilor de dezvoltare, va elabora metodologia de reconciliere a indicatorilor demografici conform datelor RPL 2014, și respectiv recalcularea principalilor indicatori statistici ce au la bază numărul populației. Această activitate va derula în semestrul II al anului curent.

Astfel, la situația din 01.01.2017 mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2 034,0 mii persoane, sau 57,3%. În mediul urban locuiesc 1 516,8 mii persoane, sau 42,7%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1 843,5 mii persoane) – femei şi 48,1% (1 707,4 mii persoane) – bărbaţi.

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă se caracterizează prin ponderea populaţiei sub vârsta aptă de muncă de 17,0 la sută, în vârsta aptă de muncă – 64,5 la sută, peste vârsta aptă de muncă – 18,5 la sută. Până la vârsta de 45 de ani preponderentă este populația de sex masculin, iar de la vârsta 45 de ani și peste femeile sunt majoritate.

Coeficientul îmbătrânirii populaţiei (numărul persoanelor în vârstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori) a constituit 17,2%. Aproximativ 17,1% din populaţia rurală a depăşit vârsta de 60 ani şi peste, în totalul populaţiei feminine din mediul rural ponderea femeilor vârstnice fiind de 20,1%.

                     

Anexă:

Notă:

1 Fără populaţia raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Nina Cesnocova 
Secţia statistica demografică
Tel. 0 22 40 31 08

Prima / Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe vârste, sexe și medii la 1 ianuarie 2017
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire