Prima / Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2011, date actualizate
 
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2011, date actualizate
24.12.2012

Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2011*

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor actualizate, în anul 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 82349 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 6,8% faţă de anul 2010 (anexa nr.1).

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri a crescut cu 7,8% în raport cu anul trecut, influenţând pozitiv (cu 2,0%) majorarea produsului intern brut. În agricultură, economia vînatului, silvicultură, pescuit, piscicultură şi industrie valoarea adăugată brută a înregistrat o creştere faţă de anul precedent respectiv cu 5,2% şi 10,2%, influențând creşterea produsului intern brut cu 0,6% şi 1,4% corespunzător.

 Valoarea adăugată brută din sectorul de bunuri a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 26,3% faţă de 25,3% în anul 2010.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu anul precedent cu 5,4%, contribuind la sporirea produsului intern brut cu 3,2%. Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea valorii adăugate brute din activităţile comerţ cu ridicata şi cu amănuntul şi transporturi şi comunicaţii, respectiv cu 12,2% şi 7,1%.  

Valoarea adăugată brută din sectorul de servicii a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 58,9% faţă de 60,2% în anul 2010.

Volumul impozitelor pe produse a înregistrat o creştere de 9,4% în raport cu anul anterior, influenţând creşterea produsului intern brut cu 1,6% şi contribuind la formarea produsului intern brut cu 17,5%.

Consumul final a fost în creştere cu 7,3% în raport cu anul precedent, influenţând pozitiv (cu 8,5%) sporul produsului intern brut. Creşterea a fost condiţionată de majorarea consumului final al gospodăriilor populaţiei (cu 9,4%). Formarea brută de capital fix a depăşit cu 13,0% realizările anului precedent, contribuind, în perioada de referinţă, cu 2,9% la majorarea produsului intern brut şi cu 23,3% la formarea produsului intern brut. Volumul total al cererii interne (consumul final şi formarea brută de capital) a fost distribuit, în perioada de referinţă, în proporţie de 82,8% pentru consumul final şi 17,2% pentru acumulări faţă de 83,1% şi 16,9% în anul 2010 respectiv. În termeni reali volumul cererii interne a depăşit cu 8,3% nivelul  anului precedent.

Exporturile şi importurile de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 27,4% şi 19,7% faţă de anul 2010.

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei statistica conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 73 75 57 / 40 30 90

Prima / Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2011, date actualizate
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire