Prima / Colegiul Biroului Naţional de Statistică
 
Colegiul Biroului Naţional de Statistică
07.07.2008

Colegiul Biroului Naţional de Statistică se instituie şi funcţionează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia (Nr. 1034 din 29.12.2011) .

Colegiul se constituie din 9 persoane, din componenţa căruia fac parte directorul general (preşedinte al Colegiului), directorii general adjuncți şi lucrători din cadrul Biroului, precum şi reprezentanţi ai altor autorităţi ale administraţiei publice, instituţiilor ştiinţifice, de învăţămînt etc. Componenţa nominală a Colegiului se aprobă de Guvern, la propunerea directorului general al Biroului. În activitatea sa, Colegiul se călăuzeşte de Regulamentul aprobat prin ordin de către directorul general.

Deciziile colegiului devin executorii după aprobarea lor prin ordinul directorului general al Biroului.

Colegiul la şedinţele sale examinează:

 • problemele prioritare ce ţin de realizarea sarcinilor organelor statisticii oficiale, de funcţionarea sistemului statistic al republicii, de completarea cu cadre şi pregătirea lor;
 • activitatea subdiviziunilor aparatului central, organelor teritoriale de statistică, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate;
 • activitatea ministerelor, departamentelor, altor instituţii, indiferent de subordonarea lor departamentală, vizând sistemul de dări de seamă statistice, rapoartelor financiare, asigurarea autenticităţii datelor;
 • proiectele celor mai importante acte legislative şi normative elaborate de aparatul central al BNS.

Activitatea Colegiului se bazează pe examinarea constructivă şi soluţionarea colegială a problemelor, pe principiile democraţiei şi publicităţii, pe responsabilitatea personală a membrilor colegiului privind elaborarea, adoptarea şi realizarea hotărârilor. Eficienţa activităţii Colegiului este asigurată de munca organizatorică, creatoare şi concretă a fiecărui membru al Colegiului, direcţiilor, secţiilor aparatului central, direcţiilor, secţiilor teritoriale de statistcă, altor organizaţii subordonate Biroului.

Componenţa nominală a Colegiului Biroului Naţional de Statistică:

 • VALCOV Vitalie - director general al Biroului Naţional de Statistică, Preşedinte al Colegiului
 • MOCANU Iurie - director general adjunct al Biroului Naţional de Statistică 
 • RACU LILIA - şef al Direcţiei sinteză şi diseminare a informaţiei statistice
 • GÎDILICA Valentina - şef al Direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
 • MÎRZAC Ion - şef al Direcţiei Tehnologii Informaţionale
 • ŞARAGOV Natalia - şef al Direcţiei generală pentru statistică a municipiului Chişinău
 • PÎRŢACHI Ion - şef al Catedrei "Statistica şi Previziuni Economice", Academia de Studii Economice din Moldova
 • BLANUȚA Victoria  - şef al Secției de modelare şi prognozare economică, Ministerul Economiei și Infrastructurii
Prima / Colegiul Biroului Naţional de Statistică
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire