RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.12.2017
Prima / Banca de date statistice
Calendarul actualizarii Bancii de date statistice a Biroului Național de Statistica
Versiune tipar
 

Calendarul actualizării Băncii de date statistice a Biroului Național de Statistică

Domeniul/Subdomeniul

Termenul actualizării

Mediul inconjurator

Meteorologia

mai

Utilizarea apei

iunie

Protecția aerului atmosferic

iunie

Formarea și utilizarea deșeurilor

septembrie

Infrastructura edilitară și activitatea de salubritate

 iulie

Fondul funciar și fondul silvic

iulie

Populație și procesele demografice

Numărul populației

iulie

Principalii indicatori demografici

iulie

Născuți

iulie

Decedați

iulie

Căsătorii

iulie

Divorțuri

iulie

Migrațiune

iulie

Statistica socială

Forța de muncă și câștigul salarial
 

Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă)

 

Indicatori principali

anual – aprilie
trimestrial - conform CECP*

Populația ocupată

aprilie

Orele de lucru

aprilie

Sectorul informal

aprilie

Șomeri

anual – aprilie
trimestrial - conform CECP*

Migrația forței de muncă

anual – aprilie
trimestrial - 
conform CECP*

Populația inactivă

aprilie

Statistica salarizării

 

serii anuale

octombrie

serii lunare

conform CECP* 

Numărul salariaților

octombrie

Costul forței de muncă

octombrie

Accidentele de muncă, condițiile de muncă

iulie

Repartizarea salariaților conform mărimii salariului

 decembrie

Nivelul de trai al populației

 

Veniturile gospodăriilor

anual – iunie
trimestrial - 
conform CECP*

Cheltuielile gospodăriilor

anual – iunie
trimestrial - 
conform CECP*

Caracteristica gospodariilor

iunie

Condiții de trai

iunie

Minimul de existență

martie și septembrie, conform CECP*

Consumul produselor alimentare

iunie

Locuințe

 

Fondul locativ

iulie

Sisteme de alimentare cu apă și de canalizare

iulie

Invățămînt

 

Educația timpurie

iunie

Indicatori principali

iunie

Invățămîntul primar și secundar general

aprilie

Invățămîntul profesional tehnic postsecundar

mai

Invățămîntul profesional tehnic secundar

mai

Invățămîntul superior

aprilie

Studii de doctorat

 

Ocrotirea sănătății

 

Instituții medicale

august

Morbiditatea populației

august

Imunizarea copiilor

august

Intreruperi de sarcină

august

Persoane cu dizabilități

august

Cheltuieli pentru ocrotirea sănătății

august

Protecția socială a populației

august

Cultură și sport

 

Cultură

 iulie

Sport

iulie

Justiție

 

Infracțiuni

iulie

Infracționalitate juvenilă

iulie

Persoane condamnate și aflate in detenție

iulie

Sistemul de justiție

iulie

Accidente rutiere

iulie

Contravenții constatate

iulie

Obiectivele Dezvoltării Mileniului

începînd cu 2017 - nu se actualizează

Statistica economică

Prețuri

 

Indicii prețurilor de consum

 

serii anuale

ianuarie

serii lunare

conform CECP*

Indicii prețurilor producției industriale

 

serii anuale

ianuarie

serii lunare

conform CECP*

Indicii prețurilor producției agricole

serii anuale - martie
serii trimestriale - 
conform CECP*

Indicii prețurilor in construcții

serii anuale - iunie
serii trimestriale - a 60-a zi
 după perioada de referință

Turism

 

Capacitatea structurilor de primire turistică

iunie

Frecventarea structurilor de primire turistică

serii anuale - iunie
serii trimestriale - 
conform CECP*

Activitatea agențiilor de turism și turoperatorilor

iunie

Conturi naționale

 

Produsul Intern Brut

februarie - martie

Conturi consolidate

februarie - martie

Mijloace fixe

februarie - martie

Remunerarea salariaților

februarie - martie

Reconcilierea calculelor trimestriale ale PIB cu cele anuale

februarie - martie

Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

februarie - martie

Industrie

 

Indicii volumului de producție

 

serii anuale

septembrie

serii lunare

conform CECP*

Statistica produselor

septembrie

Resurse energetice

 lunar,
a 60-a zi după perioada de referință

Agricultura

 

Principalii indicatori în agricultură

octombrie

Cultura plantelor

mai

Sectorul zootehnic

iulie

Investiții în active materiale pe termen lung

anuale - august

Construcții

Construcții locative și social-culturale

 anuale - august

Construcții realizate în antrepriză

anuale - iunie 

Transporturi

 

Lungimea căilor de comunicație

septembrie

Mijloace de transport în inventar

septembrie

Transportul de mărfuri și pasageri

lunare - conform CECP*
anuale - septembrie

Tehnologia informației

 

Tehnologia informației

octombrie

Mijloacele și activitatea poștei

octombrie

Mijloacele și activitatea de telefonie

octombrie

Comerț exterior

 

Export, import, balanța comercială

 

serii anuale

octombrie-decembrie

serii lunare

până la a 45-a zi după perioada de referință

serii trimestriale

până la a 50-a zi după perioada de referință

Indicii valorii unitare și indicii volumului fizic

serii anuale - aprilie
serii trimestriale - până la a 60-a zi după perioada de referință

Comerț interior de bunuri și servicii

 

Comerț interior de bunuri

 

serii anuale

iunie

serii lunare

până la a 48-a zi după perioada de referință

Comerț interior de servicii

 

serii anuale

iunie

serii lunare

până la a 48-a zi după perioada de referință

Antreprenoriat

 

Ancheta Structurală Anuală

noiembrie

Surse de date administrative

septembrie

Statistica gender

 Abilitarea economică a femeilor

 septembrie

 Educația și instruirea femeilor pe parcursul vieții

 septembrie

 Participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor

 septembrie

 Sănătatea femeilor

 septembrie

Statistica regională

Statistica regională
 Vezi mai sus termenul la domeniul propriu-zis

 *CECP - Calendarul de emitere a comunicatelor de presă

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
26451 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2017 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran