RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.04.2019
Prima / Metadate
Justiţie
Versiune tipar
 

Antecedente penale, starea juridică a persoanei, ce apare din momentul rămînerii definitive a sentinţei de condamnare, generînd consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat pînă la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.

Coeficientul antecedentelor penale, numărul total de condamnaţi la 100 mii locuitori într-un an de referinţă.

Condamnat este persoana în privinţa căreia sentinţa, parţial sau integral, de condamnare a devenit definitivă.

Contrabanda, trecerea peste frontiera vamală a republicii a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori în proporţii mari, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascunderea în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.

Contravenţia, acţiunea sau inacţiunea-ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege.

Detenţie, orice formă de privare instituţională de libertate, dispusă în baza unei hotărîri definitive sau executorii a instanţei de judecată (judecător de instrucţie), emise în condiţiile Codului de Procedură Penală.

Deţinut este persoană privată de libertate în condiţiile legii, care se deţine în penitenciare, indiferent de statutul acestuia (condamnat sau prevenit).

Escrocheria este dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune sau abuz de putere.

Furt, sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane.

Huliganism, acţiunile intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică şi exprimă o vădită lipsă de respect faţă de societate, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, de opunere de rezistenţă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoane care curmă actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită. 

Infracţiune este o faptă (acţiunea sau inacţiunea) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsa penală.

Infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede pedeapsă maximă cu închisoarea pe un termen ce depăşeşte 15 ani.

Infracţiuni excepţional de grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţie pe viaţă.

Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoarea pe un termen de până la 15 ani inclusiv.

Infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoarea pe un termen de până la 5 ani inclusiv.

Infracţiuni uşoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoarea pe un termen de până la 2 ani inclusiv.

Infracţiuni legate de circulaţia ilicită a drogurilor - activitatea ilegală privind circulaţia, deţinerea, păstrarea, eliberarea, comercializarea, procurarea lor fără autorizaţie.

Instituţii penitenciare - instituţii subordonate Departamentului Instituţiilor Penitenciare în care conform hotărârii instanţei de judecată, îşi execută pedeapsa privativă de libertate persoanele condamnate la închisoare şi detenţiune pe viaţă, precum şi locurile de detenţie provizorii pentru persoanele faţă de care a fost aplicată măsura arestului preventiv.

Jaf este sustragerea deschisă a bunurilor altei persoane.

Omor este acţiunea care duce la lipsirea de viaţă a unei persoane.

Persoana majoră, persoana care a împlinit vîrsta de 18 ani.

Persoana minoră, persoana care nu a împlinit vîrsta de 18 ani.

Pungăşie, acţiunea în scopul sustragerii bunurilor altei persoane din buzunare, genţi sau din alte obiecte prezente la persoană.

Scoaterea ilegală a copiilor din ţară scoaterea copilului din ţară în baza unor acte false sau pe altă cale ilegală, precum şi abandonarea lui în străinătate în alte scopuri.

Şantaj este cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deţinătorului ori dreptul asupra acestora sau de a săvârşi alte acţiuni cu caracter patrimonial, ameninţând cu violenţa persoana, rudele sau apropiaţii acestuia, cu răspândirea unor ştiri defăimătoare despre ele, cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului, deţinătorului ori cu răpirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora.   

Tîlhărie este atacul săvârşit asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe.

Traficul de copii este acţiunea de recrutare, transportare, adăpostire sau primire a unui copil, precum şi darea  sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care deţine controlul asupra copilului, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii forţate, în sclavie, de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor sau ţesuturilor pentru transplantare, abandonare în străinătate.

Viol este raportul sexual săvârşit prin constrângere fizică sau psihică a persoanei sau profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa.

Vătămare intenţionată gravă care este periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii, auzului, graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării acestuia, o boală psihică sau o altă vătămare a sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din capacitatea de muncă, ori care a condus la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente. 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42257 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran