RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.11.2018
Prima / Metadate
Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii
Versiune tipar
 

Investiţiile cuprind cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcţii, de instalaţii şi de montaj, pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia celor existente. Toate elementele componente ale indicatorului investiţii se raportează atunci când sunt realizate din punct de vedere fizic (recepţionarea diverselor faze de construcţii, terminarea montajului etc.).

Investiţiile se divizează şi se prezintă :

- pe elemente de structură tehnologică:

 • lucrări de construcţii-montaj;
 • maşini şi utilaje;
 • mijloace de transport;
 • alte lucrări şi cheltuieli capitale.

- pe tipuri ale mijloacelor fixe:

 • case de locuit;
 • clădiri (cu excepţia de locuit) şi edificii;
 • maşini, utilaje;
 • mijloace de transport;
 • procurarea terenului;
 • reparaţii capitale;
 • altele.

Investiţiile cuprind următoarele elemente de structură tehnologică:

Lucrările de construcţii-montaj, reprezintă ansamblul lucrărilor prin care se realizează lucrările de construcţii noi, reconstruirea, dezvoltarea, modernizarea clădirilor cu destinaţie industrială, agricolă, de locuit, precum şi spaţii pentru vânzare şi depozitare, hoteluri, spitale, instituţii preşcolare, etc. Ele includ şi instalaţiile funcţionale interioare: electrice pentru iluminat şi forţă, sanitare, de încălzit, de climatizare şi ventilaţie; amenajarea şi pregătirea terenurilor pentru construcţii, forajele pentru alimentări cu apă; construcţiile metalice inclusiv montarea lor; fundaţiile şi postamentele pentru montajul utilajelor. În valoarea lucrărilor de construcţii se cuprinde şi valoarea lucrărilor de montaj a utilajelor tehnologice şi funcţionale cu întregul complex de operaţii prin care se realizează asamblarea şi fixarea pe fundaţii; sunt incluse aici şi lucrările de instalare a conductelor industriale, a lucrărilor de izolare, probele şi rodajele mecanice.

Utilajele cu şi fără montaj reprezintă maşinile, echipamentele, liniile şi instalaţiile tehnologice, aparatele de măsură şi control care pot funcţiona numai după asigurarea lucrărilor de montaj precum şi cele care pot funcţiona fără montaj.

Mijloacele de transport sunt acele mijloace folosite pentru deplasarea în exteriorul şi interiorul unităţii, cum ar fi: mijloace de transport rutier, naval (inclusiv platforme de foraj sau de exploatare), feroviar, aerian, etc.

Alte lucrări şi cheltuieli cuprind: lucrările de proiectare-cercetare(inclusiv lucrările pentru construcţiile ulterioare) şi cheltuielile pentru elaborarea argumentelor tehnico-economice; cheltuielile de coordonare şi autorizare; plata pentru eliberarea autorizaţiilor de construcţie; plata pentru eliberarea şi prelungirea certificatului de construcţie, expertiza proiectelor; cheltuielile efectuate pentru cumpărarea animalelor de muncă, de producţie şi reproducţie, plantaţii multianuale (de pomi, viţă de vie, împăduriri); comisionul băncilor pentru operaţiuni efectuate în legătură cu investiţiile, taxe notariale, vamale, etc.

Nu se includ în valoarea investiţiilor cheltuielile ce ţin de procurarea mijloacelor fixe, care au mai fost folosite (inclusiv cele din import care au mai fost înregistrate ca mijloace fixe la unităţi din ţară), cumpărările de obiective în curs de execuţie, respectiv lucrările geologice (se vor include în volumul de investiţii doar sumele cheltuite cu obiectivele în curs de execuţie după cumpărarea lor pentru continuarea procesului de investiţii), precum şi valoarea aporturilor şi sumele acordate în avans terţilor.

Pe tipuri ale mijloacelor fixe investiţiile se prezintă la:

Construcţia clădirilor (de locuit şi celor cu altă destinaţie decît de locuit) şi edificiilor, care se compun din lucrări de construcţii şi alte cheltuieli capitale legate de acestea, şi care se includ, la darea în exploatare a obiectului, în valoarea de inventar a clădirii (edificiului) (lucrări de cercetare – proiectare, lucrări de atribuire a loturilor de teren pentru construcţii ş.a.).

Cheltuielile pentru construcţia clădirilor (de locuit şi celor cu alta destinaţie decît de locuit) includ şi cheltuielile pentru liniile de comunicaţii din clădire, necesare pentru exploatarea clădirii (sistemul de încălzire şi canalizare, reţeaua internă a gazoductului, cablul electric şi telefonic, sistemele de ventilaţie sanitare, lifturile, etc.).

Cheltuielile pentru construcţii şi lucrări de cercetare-proiectare se includ în volumul de lucru executat (indiferent de momentul în care acesta a fost plătit) în baza documentului despre valoarea lucrărilor executate (cheltuielilor efectuate) semnat de beneficiar şi antreprenor (organizaţia care a efectuat lucrările). Cheltuielile pentru lucrările de construcţii, de asemenea includ valoarea materialelor beneficiarului, utilizate de organizaţia de construcţie la îndeplinirea lucrărilor respective care n-au fost reflectate în documentul cu privire la lucrările executate, semnat de beneficiar şi antreprenor.

Cheltuielile pentru procurarea maşinilor, mijloacelor de transport, utilajului, instrumentelor şi inventarului (care este inclus şi care nu este inclus în devizul construcţiei), cît şi cheltuielile pentru montarea utilajului energetic, de ridicare-transportare, pompare-comprimare şi alt utilaj la locul de exploatare permanentă, verificarea şi testarea calităţii montării (verificarea individuală a fiecărui tip de utilaj şi mecanism, şi verificarea complexă, în gol, a tuturor utilajelor în cazul cînd acestea sînt incluse în devizul de construcţie total al obiectului).Cheltuielile pentru procurarea maşinilor, mijloacelor de transport, utilajuluiinstrumentelor şi inventarului se reflectă în preţuri curente care includ costul obiectului (inclusiv costul serviciilor organizaţiilor intermediare), cheltuielile de transportare şi depozitare după livrare la locul de destinaţie şi înscrierea la intrări de către beneficiar.

Nu se includ în investiţii:

 • maşinile şi utilajul procurate cu scopul revînzării;
 • utilajul tehnico-sanitar şi alt utilaj care se include în valoarea clădirii;
 • cheltuielile legate de darea în exploatare, verificarea finisării noilor producţii, secţii şi agregate prin verificarea complexă (sub presiune) a tuturor maşinilor şi mecanismelor (exploatarea de probă) cu fabricarea de probă a producţiei prevăzute în proiect, reglarea utilajului.

Cheltuielile de procurare ale loturilor de  către persoanele juridice. Valoarea loturilor de teren se referă la activele materiale neproduse şi nu se include în componenţa mijloacelor fixe.

Cheltuielile pentru reparaţia capitală (a clădirilor, construcţiilor), care reprezintă totalitatea lucrărilor şi masurilor privind restabilirea capacităţii sau stării de funcţionare a clădirilor, construcţiilor, elementelor şi părţilor lor inclusiv construcţiilor şi utilajului ingineresc, termenul de funcţionare a cărora a expirat şi care nu nimeresc la noţiunea de reconstrucţie. La reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor se efectuează înlocuirea pieselor şi construcţiilor uzate sau schimbul lor cu altele mai rezistente şi avantajoase, care îmbunătăţesc posibilităţile de exploatare a obiectului reconstruit, cu excepţia înlocuirii depline a construcţiilor de bază (pereţilor, fundaţiilor, planşeelor intermediare ş.a.).

Alte investiţii includ cheltuieli de sădire şi cultivare a plantaţiilor multianuale (plantaţii de pomuşoare de toate tipurile, plantaţii decorative şi de înverzire, fîşii protectoare de pădure şi alte fîşii de pădure, plantaţii artificiale ale grădinilor botanice şi ale altor instituţii ştiinţifice de cercetare ş.a.); cheltuieli capitale pentru îmbunătăţirea pămînturilor, la care se referă cheltuielile ce nu pot fi supuse inventarierii (care nu sînt legate de construcţia edificiilor), cu excepţia cheltuielilor ce se atribuie la costul producţiei agricole (prelucrarea pămînturilor cu ipsos, transportarea turbei, îngrăşămintelor minerale, s.a.); cheltuieli pentru formarea cirezilor de lucru, de prăsilă şi de reproducere (valoarea vitelor mature, de reproducere şi de prăsilă, inclusiv cheltuielile pentru transportarea acestora, cheltuieli de transportare în gospodărie a vitelor primite fără drept de întoarcere de la alte întreprinderi, cheltuieli legate de creşterea în gospodărie a vitelor tinere pentru reproducere şi de prăsilă care se transferă în cireada de bază);cheltuieli de compensare a valorii construcţiilor şi plantaţiilor care se demolează la atribuirea loturilor de teren pentru construcţii; cheltuieli pentru pregătirea personalului pentru lucru la obiectele deschise din nou şi alte cheltuieli, legate de construcţii, etc.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24684 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran