RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.12.2018
Prima / Structura
Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică
Versiune tipar
 

Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică este creat în vederea îndeplinirii prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 399).

Serviciul este instituţie publică, subordonată Biroului Naţional de Statistică, abilitat cu funcţii de colectare, verificare şi generalizare a rapoartelor financiare prezentate de entităţi.

În activitatea sa, Serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea contabilităţii, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.

Atribuţiile Serviciului   

Pentru desfăşurarea activităţii sale, Serviciul are următoarele atribuţii de bază:

 • colectează, verifică şi generalizează rapoartele financiare prezentate de entităţi, cu excepţia instituţiilor publice, şi prezintă informaţiile din rapoartele financiare tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv publicului;
 • supraveghează respectarea de către entităţi a actelor normative contabile aferente formei rapoartelor financiare, a termenelor şi modului de întocmire şi prezentare a acestora;
 • acordă consultaţii entităţilor în vederea aplicării actelor legislative şi altor acte normative privind întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare;
 • organizează seminare şi alte întruniri cu participarea entităţilor în vederea aplicării actelor legislative şi altor acte normative privind întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare;
 • publică rapoartele financiare în ediţii speciale oficiale sau/şi pe pagina sa oficială în reţeaua Internet;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite în actele normative ce ţin de domeniul său de activitate, în ordinele, dispoziţiile şi indicaţiile Biroului Naţional de Statistică.

Drepturile Serviciului

Pentru a-şi îndeplini atribuţiile ce-i revin, Serviciul este în drept:

 • să primească rapoarte financiare de la entităţi în volumul şi în modul prevăzute în Legea contabilităţii, să stabilească termenul concret de prezentare a rapoartelor financiare de către entităţi şi cerinţe privind modul de prezentare a acestora, conform legislaţiei în vigoare;
 • să supravegheze respectarea de către entităţi a actelor normative contabile aferente formei rapoartelor financiare, a termenelor şi a modului de întocmire şi prezentare a acestora şi să înainteze propuneri de lichidare a încălcărilor depistate; să verifice, în caz de necesitate, corectitudinea întocmirii rapoartelor financiare nemijlocit în încăperile de serviciu ale entităţii;
 • să înainteze propuneri de perfecţionare a cadrului legislativ şi normativ privind modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare.

Contacte:

Serviciul informaţional al rapoartelor financiare pe lîngă BNS
Andrei Crăciun, şeful serviciului
tel: 0 22 99 91 31
     0 22 99 91 30
e-mail: andrei.craciun@statistica.gov.md

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
23001 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran