RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.01.2019
Prima / Structura
Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Versiune tipar
 

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui la dezvoltarea domeniului statisticii industriei, energeticii și construcțiilor și de a asigura autoritățile publice centrale și locale, mediul de afaceri, cercetarea științifică, mediul academic universitar, mass-media, publicul în sens larg, și alte categorii de utilizatori, inclusiv organizațiile și organismele internaționale după caz, cu date și informații statistice de calitate și la timp, cu privire la statistica industriei, energeticii și construcțiilor.

Funcţiile de bază:       

 • Elaborează de sine stătător sau în comun cu subdiviziunile corespunzătoare ale autorităților administrației publice centrale metodologiile și instrumentarul observărilor statistice și de calculare a indicatorilor statistici în industrie, energetică, construcții, investiții și fondul locativ în conformitate cu standardele internaționale, în special, ale Uniunii Europene și practic avansată a altor țări, ținînd cont de specificul condițiilor social-economice ale Republicii Moldova;
 • Elaborarea de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni ale autorităților administrației publice centrale proiecte de rapoarte, anchete statistice și instrucțiuni de întocmire a acestora cu privire la industrie, energetică, construcții investiții și fondul locativ, stabilește termenele și modul de prezentare a datelor statistice de către persoanele juridice și fizice;
 • Organizarea, în conformitate cu Programul de lucrări statistice aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situația și dezvoltarea industriei, energeticii, construcțiilor, investițiilor și fondului locativ;
 • Efectuarea dirijării metodologice și controlul aplicării metodologiei vizînd starea evidenței statistice primare în activitatea tuturor agenților economici din industrie, energetică, construcții, investiții și fondul locativ, indiferent de forma lor de proprietate;
 • Acordarea ajutorului organelor teritoriale pentru statistică și exercită controlul asupra respectării metodologiei, organizării și realizării lucrărilor statistice, asigurării veridicității datelor statistice.

Contacte:

Direcția statistica industriei, energeticii și construcțiilor
Bulgac Svetlana, Șef direcție
Tel.: 0 22 40 30 55 / 0 22 73 15 13
e-mail: svetlana.bulgac@statistica.gov.md

Secția statistica investițiilor și construcțiilor
Taievorbă Tatiana,
Şef adjunct direcţie
Tel.: 0 22 40 30 57
e-mail:tatiana.taievorba@statistica.gov.md

Secția statistica industriei
Gridneva Natalia, Șef secție
Tel.: 0 22 40 31 33/ 0 22 40 30 58
e-mail: natalia.gridneva@statistica.gov.md

Serviciul statistica energeticii
Nelipovschi Silvia, Șef serviciu
Tel.: 0 22 73 18 18
e-mail: silvia.nelipovschi@statistica.gov.md

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
20503 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran