RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.02.2019
Prima / Structura
Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău
Versiune tipar
 
Denumirea direcţiei/Secţiei Nr. biroului 
Telefon/Fax
Funcţia deţinută

 Conducerea

 202

0-22-73-95-52

 Şef al Direcţiei Generale

 

 204

0-22-73-95-81
 24-50-11 (fax) 

 Anticamera

 

 204

0-22-73-95-89

 Şef adjunct direcţie generală

 

 212

0-22-73-32-79

 Şef adjunct direcţie generală
 

 222

0-22-72-76-29

 Serviciu resurse umane

 Secţia sinteză, diseminare a informației 

 207

0-22-73-31-37

 Şef al secţiei  

 

 207

0-22-73-35-96

 Specialiştii

Pentru agenţii economici cu participarea capitalului străin

Sector/Denumirea direcţiei Nr. biroului
Telefon/Fax
Funcţia deţinută

 SECTORUL RÎŞCANI   

 

  

 
 Direcţia statistica industriei, energeticii, investiţiilor, construcţiilor

226

 0-22-73-33-77

 Şef direcţie
 

228

 0-22-73-34-60

 Specialiştii

  

224

 73-35-89 (fax)

 Specialiştii
  

 224 

0-22-73-33-77

 Specialiştii

 SECTORUL BUIUCANI 

  

  

 

 Direcţia statistica serviciilor

203

0-22-73-31-83

 Şef secţie

 

205

0-22-73-31-69

 Şef direcţie

 

205

0-22-73-32-81

 Specialiştii

 SECTORUL CIOCANA

 

  

 Direcţia statistica muncii

214

0-22-73-34-32

 Şef direcţie

 

214

0-22-73-32-72

 Specialiştii

 SECTORUL BOTANICA ŞI CENTRU

  

  

 

 Direcţia statistica financiară şi rapoarte contabile

308

0-22-73-37-79

 Şef direcţie, Specialiştii 

 

302

0-22-73-95-62

 Şef secţie, Specialiştii

Pentru SRL, ÎI, ÎS, AO, SA

Denumirea direcţiei/Sectorul Nr. biroului
Telefon de serviciu
Funcţia deţinută
 Direcţia  rapoarte statistice şi financiare sectorul Botanica    

  

318

0-22-73-95-93

 Şef direcţie

 

314

0-22-73-32-76

 Şef secţie, specialiştii 
 

316

0-22-72-37-65

 Specialiştii
 

320

0-22-72-95-07

 Specialiştii 

 Direcţia  rapoarte statistice și financiare sectorul Buiucani     

 

303

0-22-72-85-25

 Şef direcţie

 

301

0-22-73-18-57

 Specialiştii

 

307

0-22-73-99-86

 Şef secţie 

 

311

0-22-73-32-02

 Specialiştii 

Direcţia  rapoarte statistice și financiare sectorul Centru   

 

304

0-22-73-95-90

 Şef direcţie

 

305

0-22-72-79-43

 Şef secţie, Specialiştii 

 

305

0-22-73-31-64

 Şef secţie, Specialiştii

 

306

0-22-73-35-50

 Specialiştii

 

309

0-22-72-76-87

 Specialiştii 

 Direcţia  rapoarte statistice și financiare sectorul Ciocana

   

 

 

312

0-22-73-34-39

 Şef direcţie
 

317

0-22-73-95-49

 Şef secţie

 

 317 

0-22-73-17-76

 Specialiştii

 Direcţia  rapoarte statistice și financiare sectorul Rîşcani

  

 

 

310

0-22-73-95-41

 Şef direcţie

 

313

0-22-72-79-38

 Specialiştii

 

315

0-22-73-35-20

 Şef secţie

 

330

0-22-72-79-34

 Specialiştii

 

330

0-22-73-31-18

 Specialiştii

Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău

În activitatea sa Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, hotărîrile Guvernului, regulamentul Biroului Naţional de Statistică (în continuare - Birou), ordinele şi indicaţiile Biroului, alte acte legislative, precum şi de prevederile prezentului Regulament. Direcţia este persoană juridică, dispune de ştampila cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa şi a Biroului Naţional de Statistică, de conturi trezoriale. Direcţia se subordonează nemijlocit Biroului, coordonîndu-şi activitatea sa cu organele administraţiei şi poartă răspundere în faţa Biroului pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

Sarcina principală a Direcţiei este culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiei statistice din teritoriu, asigurarea organelor publice centrale şi locale cu informaţie statistică veridică, acordarea ajutorului metodologic agenţilor economici în acumularea şi prelucrarea informaţiei statistice, efectuarea controlului asupra calităţii şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor şi anchetelor statistice.

Funcţiile de bază ale Direcţiei

 • colectează, prelucrează, sistematizează, generalizează, analizează şi transmite informaţia statistică, datele rapoartelor financiare (contabile) Biroului, creează banca de informaţii în modul stabilit de către Birou;
 • asigură obiectivitatea, autencitatea, prezentarea în termenii oportuni, integritatea şi stabilitatea informaţiei statistice, păstrarea secretelor de stat şi comerciale, confidenţialitatea informaţiei individuale ale persoanelor fizice şi juridice;
 • efectuează diseminarea informaţiei statistice în volumul, modul şi termenele stabilite în programul de lucrări statistice, asigurînd accesul egal şi simultan la informaţie;
 • asigură cu informaţii statistice autorităţile administraţiei publice locale, satisface, în bază de contract, cu respectarea prevederii Legii cu privire la statistica oficială, cerinţele altor beneficiari, informează populaţia despre situaţia socială şi economică în raionul respectiv;
 • asigură cu instrumentarul statistic necesar respondenţii care participă la cercetări statistice, atribuie rezervele de coduri pentru înregistrarea de către primării a gospodăriilor ţărăneşti, controlează implementarea şi ţinerea la zi a registrelor gospodăriilor populaţiei, etc;
 • organizează şi efectuează lucrări statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi cerectări statistice în baza ordinelor Biroului;
 • asigură implementarea tehnologiilor moderne de acumulare şi prelucrare a informaţiei statistice în baza sistemului informaţional modern;
 • actualizează lista întreprinderilor şi organizaţiilor care prezintă rapoarte statistice şi financiare (contabile);
 • acordă la solicitarea persoanelor fizice şi juridice informaţii existente în banca de informaţii şi registre statistice care se referă doar la aceste persoane;
 • execută în bază de contract cercetări statistice pentru organele administraţiei publice locale, întreprinderi, organizaţii şi alte persoane juridice şi fizice în modul stabilit şi coordonat cu Biroul Naţional de Statistică;
 • oferă ajutor instructiv agenţilor economici din teritoriu în probleme de statistică şi evidenţă;
 • asigură elaborarea şi editarea publicaţiilor statistice (anuare, buletine statistice şi informative) care caracterizează situaţia social-economică din teritoriu.

Crearea, reorganizarea sau lichidarea Direcţiei se efectuează în ordinea stabilită pentru organele administraţiei publice şi în temeiul ordinului Directorului general al Biroului.

Direcţia Generală
MD-2028, mun.Chişinău, şos. Hînceşti, 53 a
Tel: 739581, fax: 245011
E-mail:
chisinau@statistica.gov.md

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
32721 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran