RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.02.2019
Prima / Structura
Direcţiile (secţiile) pentru statistică raionale (municipale)
Versiune tipar
 
Direcţiile (secţiile) pentru statistică raionale (municipale)

În activităţile lor Direcţiile (secţiile) pentru statistică raionale (municipale) se călăuzesc de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, hotărîrile Guvernului, regulamentul Biroului Naţional de Statistică (BNS), ordinele şi indicaţiile BNS, alte acte legislative, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Direcţia (secţia) este persoană juridică, dispune de ştampila cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa şi a BNS, de conturi trezoriale. Direcţia (secţia) se subordonează nemijlocit BNS, coordonîndu-şi activitatea sa cu organele administraţiei şi poartă răspundere în faţa BNS pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

Sarcina principală a Dircţiei (secţiei) este culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiei statistice din teritoriu, asigurarea organelor publice centrale şi locale cu informaţie statistică veridică, acordarea ajutorului metodologic agenţilor economici în acumularea şi prelucrarea informaţiei statistice, efectuarea controlului asupra calităţii şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor şi anchetelor statistice.

Funcţiile de bază ale Direcţiilor (Secţiilor):

 • colectează, prelucrează, sistematizează, generalizează, analizează şi transmite informaţia statistică, datele rapoartelor financiare (contabile) BNS, creează banca de informaţii în modul stabilit de către BNS;
 • asigură obiectivitatea, autencitatea, prezentarea în termenii oportuni, integritatea şi stabilitatea informaţiei statistice, păstrarea secretelor de stat şi comerciale, confidenţialitatea informaţiei individuale ale persoanelor fizice şi juridice;
 • efectuează diseminarea informaţiei statistice în volumul, modul şi termenele stabilite în programul de lucrări statistice, asigurînd accesul egal şi simultan la informaţie;
 • asigură cu informaţii statistice autorităţile administraţiei publice locale, satisface, în bază de contract, cu respectarea prevederii Legii cu privire la statistica oficială, cerinţele altor beneficiari, informează populaţia despre situaţia socială şi economică în raionul respectiv;
 • asigură cu instrumentarul statistic necesar respondenţii care participă la cercetări statistice, atribuie rezervele de coduri pentru înregistrarea de către primării a gospodăriilor ţărăneşti, controlează implementarea şi ţinerea la zi a registrelor gospodăriilor populaţiei, etc;
 • organizează şi efectuează lucrări statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi cerectări statistice în baza ordinelor BNS;
 • asigură implementarea tehnologiilor moderne de acumulare şi prelucrare a informaţiei statistice în baza sistemului informaţional modern;
 • actualizează lista întreprinderilor şi organizaţiilor care prezintă rapoarte statistice şi financiare (contabile);
 • acordă la solicitarea persoanelor fizice şi juridice informaţii existente în banca de informaţii şi registre statistice care se referă doar la aceste persoane;
 • execută în bază de contract cercetări statistice pentru organele administraţiei publice locale, întreprinderi, organizaţii şi alte persoane juridice şi fizice în modul stabilit şi coordonat cu BNS;
 • oferă ajutor instructiv agenţilor economici din teritoriu în probleme de statistică şi evidenţă;
 • asigură elaborarea şi editarea publicaţiilor statistice (anuare, buletine statistice şi informative) care caracterizează situaţia social-economică din teritoriu.
 • Crearea, reorganizarea sau lichidarea Direcţiei se efectuează în ordinea stabilită pentru organele administraţiei publice şi în temeiul ordinului Directorului general al BNS.

Denumirea direcţiei (secţiei)

Adresa poştală

Şeful direcţiei (secţiei)

Telefon/Fax

E-mail

 mun. Chişinău MD-2028, or.Chişinău, şos.Hînceşti, 53 "a" Şaragov Natalia 22-739581 chisinau@statistica.gov.md
 mun. Bălţi MD-3114, or.Bălţi, str.Victoriei, 96 "a" Tertea Ion 231-32021 balti@statistica.gov.md
 Anenii Noi  MD-6501, or.Anenii Noi, str.31 August, 6 Gavriluţa Valentina 265-22961 aneniinoi@statistica.gov.md
 Basarabeasca MD-6702, or.Basarabeasca, str.C.Marx, 55 Ivanova Natalia 297-22670 basarabeasca@statistica.gov.md
 Briceni MD-4700, or.Briceni, str.Prieteniei, 6 Traista Vasile  247-23231 briceni@statistica.gov.md
 Cahul MD-3901, or.Cahul, str.M.Funze, 63 Condraşova Natalia 299-25547 cahul@statistica.gov.md
 Cantemir  MD-7301, or.Cantemir, str.Trandafirilor, 11  Arabadji Olga  273-23528  cantemir@statistica.gov.md
 Călăraşi MD-4403, or.Călăraşi, str.P.Halippa, 1 Stratan Zinaida 244-20780 calarasi@statistica.gov.md
 Căuşeni MD-4304, or.Căuşeni, str.Eminescu, 31 Sîrghi Victoria 243-22010 causeni@statistica.gov.md
 Ceadîr-Lunga MD-6101, or.Ceadîr-Lunga, str.Lunaciarski, 10 Butcus Veaceslav 291-23885 clunga@statistica.md
 Cimişlia MD-4101, or.Cimişlia, str.Ştefan cel Mare, 10 Gîrnaja Maria 241-22642 cimislia@statistica.gov.md
 Criuleni MD-4801, or.Criuleni, str.31 August, 90 RotaruTatiana 248-22295 criuleni@statistica.gov.md
 Donduşeni MD-5102, or.Donduşeni, str.A.Donici, 29 Briceag Tamara 251-22007 donduseni@statistica.gov.md
 Drochia MD-5202, or.Drochia, str.31 August, 1 "b"  Sandiuc Dina 252-22600 drochia@statistica.gov.md
 Dubăsari (Cocieri) MD-4571, s. Cocieri, str.Renaşterii, 63 Isaicul Eugenia 248-52630 dubasari@statistica.gov.md
 Edineţ MD-4601, or.Edineţ, str.M.Eminescu, 24 Greciuhin Silvia 246-22680 edinet@statistica.gov.md
 Făleşti MD-5902, or.Făleşti, str.Moldovei, 27 Sînica Constantin 259-22430 falesti@statistica.gov.md
 Floreşti MD-5001, or.Floreşti, bd. Victoriei, 42 Gustoi Eugeniu 250-22308 floresti@statistica.gov.md
 Glodeni MD-4901, or.Glodeni, str.L.Tolstoi, 1 Britcova Natalia (șef adjunct) 249-23250 glodeni@statistica.gov.md
 Hînceşti MD-3401, or.Hînceşti, str.M.Cibotaru, 1 Petcu Valentina 269-24978 hincesti@statistica.gov.md
 Ialoveni MD-6800, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 17 Marjineanu Tamara 268-23995 ialoveni@statistica.gov.md
 Leova MD-6301, or.Leova, str.Unirii, 37 Gasan Nina 263-22947 leova@statistica.gov.md
 Nisporeni MD-6000, or.Nisporeni, str.Alexandru cel Bun, 61 Ţopa Mariana 264-23151 nisporeni@statistica.gov.md
 Ocniţa MD-7101. or.Ocniţa, str.Independenţei, 47 Patîca Ludmila 271-22565 ocnita@statistica.gov.md
 Orhei MD-3501, or.Orhei, str.V.Lupu, 153 Capşa Gheorghe 235-31047 orhei@statistica.gov.md
 Rezina MD-5400, or.Rezina, str.Păcii, 63 "a" Budurin Ala 254-22588 rezina@statistica.gov.md
 Rîşcani MD-7101, or.Rîşcani, str.31 August, 16 Zorila Ludmila 256-22296 riscani@statistica.gov.md
 Sîngerei MD-6200, or.Sîngerei, str.Independenţei, 136 Locoman Tatiana 262-24293 singerei@statistica.gov.md
 Soroca  MD-3005, or.Soroca, str.Ştefan cel Mare, 128  Zeru Igor  230-22527  soroca@statistica.gov.md
 Străşeni  MD-3700, or.Străşeni, str.M.Eminescu, 56  Croitor Vladislav  237-27651  straseni@statistica.gov.md
 Şoldăneşti MD-7201, or.Şoldăneşti, str.N.Testemiţanu , 11 Țurcanu Tamara 272-22044 soldanesti@statistica.gov.md
 Ştefan-Vodă MD-4201, or.Ştefan Vodă, str.Libertăţii, 1 Bognibov Dmitrii 242-22799 stvoda@statistica.gov.md
 Taraclia MD-7400, or.Taraclia, str.Păcii, 7 Celarscaia Nina  294-24353 taraclia@statistica.gov.md
 Teleneşti MD-5801, or.Teleneşti, str.Vasile Alexandri, 18 Nastas Maria 258-22335 telenesti@statistica.gov.md
 Ungheni MD-3600, or.Ungheni, str.Decebal, 21 Mutu Denis 236-23100 ungheni@statistica.gov.md
 Vulcăneşti MD-5300, or.Vulcăneşti, str.Lenin, 86 Ivanoglo Tatiana  293-21996 vulcanesti@statistica.gov.md
 U.T.A. Găgăuzia (Comrat) MD-3800, or.Comrat, str.Tretiakov, 36  Cîlcic Anastasia 298-22559 comrat@statistica.gov.md
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
33395 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran