RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.06.2018
Prima / Structura
Editura de Imprimate "Statistica"
Versiune tipar
 

Editura de Imprimate "Statistica" www.editurastatistica.md

Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate „Statistica” este succesorul Filialei din Moldova a Asociaţiei Unionale Redacţional-Poligrafică „Soiuzblancoizdat, care în 1992, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 588 din 23.10.91 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de trecere a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de subordonare unională, amplasate pe teritoriul republicii, în jurisdicţia Republicii Moldova” a trecut în jurisdicţia Republicii Moldova în subordinea Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova. Prin ordinului Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova nr. 41 din 22 septembrie 1992 „ Despre aprobarea Statutului Editurii de Imprimate „Statistica” a Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova” a fost aprobat statutul editurii.

Întreprinderea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lingă Ministerul Dezvoltării Informaţionale pentru efectuarea următoarelor genuri de activitate:

 • editarea cărţilor, broşurilor, culegerilor de note şi a altor publicaţii;
 • editarea ziarelor, revistelor şi a periodicelor;
 • alte activităţi de editare;
 • comerţ cu ridicata al celulozei, hîrtiei şi al articolelor din hîrtie;
 • alte tipuri de comerţ cu ridicata.

Întreprinderea editează culegeri statistice, formulare pentru rapoartele statistice şi rapoartele financiare, registre, formulare tipizate pentru evidenţa contabilă primară a agenţilor economici, instituţiilor bugetare, formulare specializate pentru instituţiile medicale. Îndeplineşte comenzi individuale ale agenţilor economici şi persoanelor fizice, efectuează alte activităţi editoriale.

În afară de aceasta, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 407-II din 23 decembrie 1997” în sarcina Editurii Statistica a fost pusă tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către agenţii economici şi instituţiile bugetare de sine stătător, cît şi prin intermediul direcţiilor şi secţiilor de statistică teritoriale.

Lista funcţionarilor – membri ai consiliului de administrare a Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate „Statistica”:

Preşedintele Consiliului de administraţie:

      Directorul general al Biroului Naţional de Statistică

Vicepreşedintele Consiliului de  administraţie:

      Şef al Secţiei resurse umane al Biroului Naţional de Statistică

Membrii Consiliului de administraţie:

       Iurii TORCUNOV,  şef al Direcţiei analiză şi prognoze macroeconomice în cadrul  Ministerului Economiei

       Marina OCHIŞOR,  consultant superior Direcţia finanţele autorităţilor publice în cadrul Ministerului Finanţelor

       Alexandra RAVINEALĂ,  viceadministrator al Î.S. Editura de Imprimate „Statistica”

Selecţia a fost efectuată în baza Statutului Intreprinderii  de Stat Editura de Imprimate“Statistica” şi în temeiul Legii  nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 “ Cu privire la Întreprinderea de Stat”.  

Contacte:

Pavlov Vitalie, administrator
MD-2001 mun.Chişinău, str.Bucureşti, 34
tel: 0 22 27 07 89
E-mail: statistica@editura.mldnet.com

Secţia producţie
tel: 0 22 27 45 47

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
23576 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran