RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 11.12.2018
Prima / Metadate
Turism
Versiune tipar
 

Noțiuni generale de turism

Sursa datelor statistice privind activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor sunt rapoartele statistice trimestriale prezentate de către agenţii economici (agenţiile de turism şi turoperatorii), titulari de licenţe de turism.

Informaţiile se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

Agenţiile de turism sunt agenţii economici, titulari de licenţă pentru activitatea turistică, specializate în achiziţionarea de pachete turistice de la turoperatori şi în comercializarea acestor pachete direct consumatorilor, precum şi în comercializarea serviciilor proprii.

Turoperatoarii sunt agenţii economici, titulari de licenţă pentru activitatea turistică, specializaţi în formarea de pachete turistice şi în comercializarea acestora prin intermediul agenţiilor de turism sau direct consumatorilor.

Turismul cuprinde activităţile desfăşurate de persoane în cursul călătoriilor şi şederilor lor în afara mediului lor obişnuit (reşedinţei obişnuite), pentru o perioadă consecutivă care să nu depăşească un an, în scopuri de odihnă, pentru afaceri, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, pelerinaj.

Turism organizat – formă de turism caracterizată prin înţelegeri prealabile în ce priveşte prestaţia, inclusiv serviciile legate de deplasarea şi sejurul turistului, prin intermediul contractelor sau altor tipuri de aranjamente.

Formele de turism:

 • turismul intern: deplasarea rezidenţilor Republicii Moldova în interiorul ţării, în scop turistic; 
 • turismul receptor: primirea cetăţenilor străini în ţară;
 • turismul emiţător: deplasarea rezidenţilor Republicii Moldova în străinătate.

Cele trei forme de bază ale turismului enunţate anterior pot fi asociate, obţinîndu-se următoarele categorii de turism:

 • turismul interior care regrupează turismul intern şi turismul receptor;
 • turismul naţional care regrupează turismul intern şi turismul emiţător;
 • turismul internaţional care regrupează turismul receptor şi turismul emiţător.

Turiştii/excursioniştii participanţi la turismul organizat sunt persoanele care beneficiază de serviciile oferite şi vîndute de titularii de licenţă care organizează activitatea turistică.

Turiştii reprezintă persoanele care petrec cel puţin o noapte într-o structură turistică de găzduire colectivă sau privată. 

Excursioniştii (vizitatorii de o zi) reprezintă persoanele ce nu petrec cel puţin o noapte într-o structură turistică de găzduire colectivă sau privată.

Pachet turistic (pachet de vacanţă, pachet de călătorie) este combinaţie prestabilită a cel puţin două servicii turistice, vîndute sau oferite spre vînzare ca un singur produs, la un preţ în care costul fiecărui component nu este identificat separat, aceste prestaţii depăşind 24 de ore.

Sejurul turistic reprezintă intervalul de timp în care un turist consumă pachetul de servicii turistice în aceeaşi destinaţie turistică.

Durata medie a sejurului - raportul numărului de turişti–zile la numărul de turişti participanţi la acţiunile turistice organizate de titularii de licenţe de turism. 


Numărul de traversări ale frontierei de stat de către vizitatorii internaţionali

Sursa datelor administrative privind numărul de traversări ale frontierei de stat de către vizitatorii internaţionali o constituie Sistemul Informaţional Integrat Automatizat al Departamentului Poliţiei de Frontieră din cadrul al Ministerului Afacerilor Interne. Datele centralizatoare furnizate de către Departamentul Poliţiei de Frontieră reflectă informaţia acumulată numai prin punctele de trecere a frontierei de stat aflate sub controlul autorităţilor oficiale ale Republicii Moldova.

Sosirile reprezintă numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini la intrarea în Republica Moldova.

Plecările reprezintă numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii Republicii Moldova la ieşirea din ţară.

Numărul de sosiri sau plecări ale vizitatorilor internaţionali este diferit de numărul persoanelor care intră în ţară, respectiv ies din ţară. Aceeaşi persoană din străinătate poate realiza mai multe călătorii în ţară, în perioada respectivă, fiind înregistrată de fiecare dată ca o nouă sosire. În acelaşi mod se procedează la plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate.

Ţara de origine a vizitatorilor internaţionali se stabileşte după cetăţenia înscrisă în paşaportul vizitatorului.

Conform Recomandărilor Internaţionale privind Statistica Turismului unele categorii de vizitatori  se recomandă de a fi excluşi din numărul vizitatorilor internaţionali:

 • persoanele angajate la o întreprindere înregistrată în ţara vizitată;
 • persoanele angajate în zona frontierei;
 • lucrătorii sezonieri;
 • persoanele aflate la studii sau la tratament de lungă durată;
 • persoanele care tranzitează teritoriul ţării;
 • militarii plecaţi la manevre;
 • imigranţii şi emigranţii;
 • echipajele, care deservesc transportul public (aerian, auto, feroviar);
 • membrii forţelor armate, cînd se deplasează spre/dinspre locul unde trebuie să-şi exercite misiunea, într-o altă ţară;
 • cetăţenii Republicii Moldova cu dubla cetăţenie, care intră în ţară nu cu paşaportul moldovenesc, dar cu paşaportul ţării cetăţenia căreia o deţin.

Luînd în consideraţie imposibilitatea excluderii categoriilor de vizitatori menţionate mai sus, aceştia se regăsesc în numărul total al vizitatorilor internaţionali, cu excepţia diplomaţilor şi reprezentanţilor consulari, care deţin paşapoarte diplomatice.


Frecventarea structurilor de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare turistică

Sursa datelor statistice privind sosirile şi înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare o constituie cercetarea statistică trimestrială privind „Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare”, realizată în conformitate cu Regulamentul UE nr. 692 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism. Informaţiile se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

Prin structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se înţelege orice construcţie sau loc amenajat, destinat, conform proiectării şi executării, pentru cazarea turiştilor.

Structura de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare turistică este acea structură care pune la dispoziţia călătorilor camere sau spaţii, iar numărul de locuri pe care îl furnizează trebuie să fie mai mare decât un minimum specificat pentru grupuri de persoane, mai numeroase decât o simplă familie; toate locurile structurii de primire trebuie să dispună de o administraţie comercială comună, chiar dacă este o unitate non profit (cu scop nelucrativ).

Nu sunt considerate structuri de cazare turistică:

 • unităţi de cazare folosite în exclusivitate de posesori sau chiriaşi pe o durată mai mare de un an, indiferent de clasificarea acestora;
 • locuinţele secundare ale populaţiei, utilizate în scopuri turistice în mod exclusiv de posesorii acestora;    
 • căminele, internatele şcolare pe perioada anului şcolar; 
 • unităţile spitaliceşti (cu excepţia sanatoriilor şi altor spaţii similare ce practică activităţi turistice): 
 • vagoanele dormitor;
 • barăcile şi dormitoarele pentru muncitori, căminele de bătrîni şi casele de copii.

Structurile de cazare turistică nu includ tipul de unitate “camere de închiriat in locuinţe familiale”, indiferent de numărul de locuri-pat existente in aceste unităţi.

Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică înscrise în ultimul act de recepţie, omologare, clasificare al structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala in caz de necesitate. Numărul de locuri este determinat pentru structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică existente la 31 decembrie, aflate in stare de funcţionare.

Capacitatea de cazare turistică in funcţiune reprezintă numărul de locuri de cazare puse  la  dispoziţia turiştilor de către structurile de cazare turistică colective, ţinînd cont de numărul de zile cît sunt deschise structurile in perioada considerată, adică zilele în care a fost posibilă cazarea turiştilor. Se exprimă in locuri-zile (număr de locuri x număr de zile). Se exclud locurile din camerele sau structurile închise temporar din lipsă de turişti, pentru reparaţii sau pentru alte motive.

Numărul de locuri pat este determinat de numărul de persoane care pot petrece noaptea în paturile instalate în structura de primire turistică. 

Sosirea unui turist în structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare se produce cînd o persoană se înscrie în registrul structurii de cazare turistică pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi neîntrerupte. In fiecare structură de cazare se socoteşte o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă. Turiştii rămaşi in structură din luna anterioară celei raportate nu sunt incluşi la numărul de sosiri. Pentru familiile găzduite in structura de cazare turistică, la numărul de sosiri se include fiecare membru al familiei pentru care s-a plătit cel puţin un loc de cazare.

Turiştii cazaţi în unităţile de cazare turistică cuprind toate persoanele (rezidenţi şi nerezidenţi)  care călătoresc în afara localităţilor în care îşi au domiciliul stabil, pentru o perioadă mai mică de 12 luni, şi stau cel puţin o noapte intr-o unitate de cazare turistică în locul vizitat  din ţară; motivul principal al călătoriei este altul decît acela de a exercita o activitate remunerată in locul vizitat.

Înnoptarea este intervalul de 24 de ore, începînd cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată in evidenţa spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire in contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat. Sunt avute in vedere şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de clienţi).

Înnoptarea turistică este considerată a fi fiecare noapte petrecută de un turist sau pentru care un turist este înregistrat (prezenţa sa fizică nefiind necesară) într-o structură de cazare turistică.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică in funcţiune exprimă relaţia intre capacitatea de cazare in funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, intr-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică in funcţiune, din perioada respectivă.

Durata medie a şederii se calculează prin împărţirea numărului de înnoptări realizate la numărul de sosiri ale turiştilor.

Agenţiile de turism sunt agenţii economici, titulari de licenţă pentru activitatea turistică, specializate in achiziţionarea de pachete turistice de la turoperatori şi în comercializarea acestor pachete direct consumatorilor, precum şi în comercializarea serviciilor proprii.

Turoperatoarii sunt agenţii economici, titulari de licenţă pentru activitatea turistică, specializaţi în formarea de pachete turistice şi în comercializarea acestora prin intermediul agenţiilor de turism sau direct consumatorilor.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
23001 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran