RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.02.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015
18.01.2016
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20151

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-noiembrie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2014 a constituit 102,0%. În luna noiembrie 2015 faţă de noiembrie 2014 acest indice a marcat 89,7%.

Industria extractivă în ianuarie-noiembrie 2015 comparativ cu ianuarie-noiembrie 2014 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 9,4%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-noiembrie 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 3,6%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 2,9%.

În ianuarie-noiembrie 2015 faţă de ianuarie-noiembrie 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreştere a volumului de producţie cu 1,8% (ceea ce a generat descreşterea indicelui general pe total industrie cu 0,4%). Volumul producţiei însă a crescut la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 20,8% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,3%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 15,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 15,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 6,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 1,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 24,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 16,0% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 10,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,5%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 8,2% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,5%).

În ianuarie-noiembrie 2015 faţă de ianuarie-noiembrie 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 38,4%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 18,4%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 15,4%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 14,3%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 13,3%; industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii – cu 9,8%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 8,7%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 5,2% etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-noiembrie 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 53,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); industria metalurgică – cu 21,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor textile – cu 1,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-noiembrie 2015 faţă de ianuarie-noiembrie 2014 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 1,4% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 0,2%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: furnizarea de abur şi aer condiţionat cu 3,8% şi producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice – cu 0,8%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-noiembrie 2015

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

noiembrie 2015

faţă de

noiembrie 2014

ianuarie - noiembrie 2015

faţă de

ianuarie - noiembrie 2014

Industria – total

89,7

102,0

100,0

+2,0

Industria extractivă

93,7

90,6

3,0

-0,3

Industria prelucrătoare

91,0

103,6

79,4

+2,9

Industria alimentară

90,4

98,2

24,6

-0,4

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

113,3

91,8

5,4

-0,5

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

152,7

84,0

0,5

-0,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

55,5

115,0

3,6

+0,6

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

131,7

120,8

1,0

+0,3

fabricarea produselor lactate

106,8

101,7

3,5

+0,1

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

88,1

96,9

0,6

-0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

106,5

105,9

5,2

+0,2

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

105,6

106,2

4,7

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

84,6

77,2

4,3

-1,0

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

107,2

103,3

1,2

+0,0

fabricarea băuturilor

62,5

93,5

10,9

-0,6

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

103,4

75,2

2,1

-0,4

fabricarea vinurilor din struguri

50,5

89,1

5,5

-0,5

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

105,2

115,8

1,0

+0,2

Fabricarea produselor de tutun

42,3

46,7

1,1

-0,4

Fabricarea produselor textile

82,0

98,3

3,2

-0,1

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

148,8

118,4

7,5

+1,4

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

123,3

105,2

1,6

+0,1

fabricarea încălţămintei

160,5

108,1

1,2

+0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

134,0

111,7

0,4

+0,0

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

102,0

95,9

1,0

-0,0

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

66,1

114,3

1,4

+0,3

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

103,8

115,4

1,0

+0,2

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

104,9

108,7

2,9

+0,2

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

97,1

100,3

7,3

+0,0

Industria metalurgică

81,9

78,2

1,1

-0,2

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

95,7

109,8

1,9

+0,3

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

50,7

99,4

2,2

-0,0

Fabricarea echipamentelor electrice

89,0

138,4

3,0

+1,5

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

119,1

113,3

2,0

+0,3

Fabricarea de mobilă

104,9

103,2

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

87,6

101,4

14,3

+0,2

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

84,2

100,8

11,0

+0,1

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

96,6

103,8

3,2

+0,1

Distribuirea apei; salubritate, gestionarea deşeurilor şi activităţi de decontaminare

52,3

75,1

3,3

-0,8

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-noiembrie 2015 faţă de ianuarie-noiembrie 2014 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 103,1%, regiunea Nord – 108,0%, regiunea Centru – 91,3%, regiunea Sud – 102,0% şi UTA Găgăuzia – 101,1%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf).

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
32377 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran