Comunicate de presă
Ratele BNM   21.12.2014
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.12.2014

Comunicate de presă
19.12.2014  
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1787,4 lei, fiind în creştere cu 1,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III 2014 au constituit în medie pe o persoană 1831,8 lei, fiind în descreştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 3,0%.
19.12.2014  
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2014/15
Biroul Naţional de Statistică informează că, reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 31 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 12 – nestatale (cu o unitate mai puţin comparativ cu anul de studii 2013/14). Din total instituţii de stat, 2 instituţii au doar Ciclul II – studii superioare de masterat.
18.12.2014  
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creştere cu 0,1% faţă de octombrie curent, cu 3,7% − faţă de decembrie 2013 şi cu 4,3% − faţă de noiembrie 2013.
15.12.2014  
Produsul intern brut în trimestrul III şi ianuarie-septembrie 2014
12.12.2014  
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2014/15
 
Noutăţi
18.12.2014  
Un NOU compartiment în Banca de date - Statistica gender
Majoritatea indicatorilor din acest compartiment sunt calculaţi pentru prima dată şi nu se regasesc în alte compartimente ale băncii de date. Totodată, indicatorii publicaţi fac parte din Setul minim a indicatorilor gender elaborat de către Comisia pentru Statistică a ONU. Datele sunt disponibile pentru perioada 2008-2013 şi urmează să fie actualizate anual.
15.12.2014  
Anunţ cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu.
Data desfăşurării interviului - 17 decembrie 2014, ora 10:00.
10.12.2014
Este plasat "Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-septembrie 2014"
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.
09.12.2014
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru funcţia de consultant în Direcţia statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai şi funcţia de specialist superior în Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice.
Data desfăşurării probei scrise - 11 decembrie 2014, ora 10:00.
05.12.2014
Este plasat buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-septembrie 2014"
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi. Se prezintă informaţia operativă trimestrială pe industrie, agricultură, investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturi, remunerarea muncii, demografie, infracţiuni.
01.12.2014
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2014" plasată pe pagina web
28.11.2014
A fost plasat raportul statistic trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014”
 
Indicatori cheie
Populaţia 3557,6 mii
IPC 100,8%
PIB 104,7%
Producţia industrială 108,1%
Producţia agricolă 108,6%
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date 'StatBank'  /  Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
3479234 vizite
 
Copyright © 2014 BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA
Toate Drepturile Rezervate
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran