Prima / Geografie şi mediul înconjurător
Geografia şi mediul înconjurător

Banca de date

Meteorologie
Utilizarea apei
Protecţia aerului atmosferic
Formarea şi utilizarea deşeurilor
Fondul funciar si fondul silvic

Tabele Excel

Geografie şi organizarea administrativ-teritorială

 1. Poziţia geografică a Republicii Moldova
 2. Principalele cursuri de apă
 3. Principalele lacuri naturale
 4. Principalele lacuri artificiale
 5. Rezervaţii ştiinţifice
 6. Organizarea administrativă a teritoriului Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2017

Meteorologia

 1. Temperatura aerului (media lunară şi anuală) (2014-2016)
 2. Temperatura aerului (maximă absolută lunară şi anuală) (2014-2016)
 3. Temperatura aerului (minima absolută lunară şi anuală) (2014-2016)
 4. Precipitaţii atmosferice (cantitatea lunară şi anuală) (2014-2016)
 5. Viteza vîntului, durata de strălucire a Soarelui (2014-2016)
 6. Cutremure de pământ cu magnitudine maximă (1940-2016)

Utilizarea apei

 1. Utilizarea apei (2010-2016)
 2. Evacuarea apelor reziduale, de mină şi freatice drenate în bazinele acvatice de suprafaţă (2010-2016)
Protecția aerului atmosferic

 1. Captarea (neutralizarea) substanţelor poluante evacuate de sursele staţionare de impurificare a aerului atmosferic (2010-2016)
 2. Evacuarea substanțelor poluante in aerul atmosferic de către sursele staționare, pe ingrediente (2010-2016)
 3. Evacuarea unor substanţe poluante specifice în aerul atmosferic de către sursele staţionare (2010-2016)
 4. Evacuarea substanţelor poluante în aerul atmosferic de către transportul auto (2010-2016)
Formarea și utilizarea deșeurilor

 1. Deşeuri municipale (2010-2016)
 2. Formarea şi utilizarea deşeurilor în întreprinderi şi organizaţii (2013-2016)
 3. Deşeuri toxice (2010-2016)

Fondul funciar și fondul silvic

 1. Fondul funciar la 1 ianuarie (2011-2017)
 2. Regenerarea şi extinderea pădurilor (2010-2016)
 3. Tăieri de păduri (2010-2016)
 4. Măsuri de protecţie a pădurilor (2010-2016)
 5. Incendii de pădure, la 1 noiembrie (2010-2016)
 6. Gospodăria cinegetică (2010-2016)

Alte tabele

 1. Investiţii în active materiale pe termen lung pentru protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale (exclusiv ameliorarea) (2010-2016)
 2. Valoarea mijloacelor fixe de producţie pentru protecţia mediului (2009-2016)
 3. Numărul probelor cercetate cu indicii sanitaro-chimici (2014-2016)

Prima / Geografie şi mediul înconjurător
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire