Prima / Mediul înconjurător
Mediul înconjurător

Banca de date

Meteorologie
Utilizarea apei
Protecţia aerului atmosferic
Formarea şi utilizarea deşeurilor
Fondul funciar si fondul silvic

Tabele Excel

Geografie şi organizarea administrativ-teritorială

 1. Poziţia geografică a Republicii Moldova
 2. Principalele cursuri de apă
 3. Principalele lacuri naturale
 4. Principalele lacuri artificiale
 5. Rezervaţii ştiinţifice
 6. Organizarea administrativă a teritoriului Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2017

Meteorologia

 1. Temperatura aerului (media lunară şi anuală) (2014-2016)
 2. Temperatura aerului (maximă absolută lunară şi anuală) (2014-2016)
 3. Temperatura aerului (minima absolută lunară şi anuală) (2014-2016)
 4. Precipitaţii atmosferice (cantitatea lunară şi anuală) (2014-2016)
 5. Viteza vîntului, durata de strălucire a Soarelui (2014-2016)
 6. Cutremure de pământ cu magnitudine maximă (1940-2016)

Utilizarea apei

 1. Utilizarea apei (2010-2016)
 2. Evacuarea apelor reziduale, de mină şi freatice drenate în bazinele acvatice de suprafaţă (2010-2016)
Protecția aerului atmosferic

 1. Captarea (neutralizarea) substanţelor poluante evacuate de sursele staţionare de impurificare a aerului atmosferic (2010-2016)
 2. Evacuarea substanțelor poluante in aerul atmosferic de către sursele staționare, pe ingrediente (2010-2016)
 3. Evacuarea unor substanţe poluante specifice în aerul atmosferic de către sursele staţionare (2010-2016)
 4. Evacuarea substanţelor poluante în aerul atmosferic de către transportul auto (2010-2016)
Formarea și utilizarea deșeurilor

 1. Deşeuri municipale (2010-2016)
 2. Formarea şi utilizarea deşeurilor în întreprinderi şi organizaţii (2013-2016)
 3. Deşeuri toxice (2010-2016)

Fondul funciar și fondul silvic

 1. Fondul funciar la 1 ianuarie (2011-2017)
 2. Regenerarea şi extinderea pădurilor (2010-2016)
 3. Tăieri de păduri (2010-2016)
 4. Măsuri de protecţie a pădurilor (2010-2016)
 5. Incendii de pădure, la 1 noiembrie (2010-2016)
 6. Gospodăria cinegetică (2010-2016)

Alte tabele

 1. Investiţii în active materiale pe termen lung pentru protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale (exclusiv ameliorarea) (2010-2016)
 2. Valoarea mijloacelor fixe de producţie pentru protecţia mediului (2009-2016)
 3. Numărul probelor cercetate cu indicii sanitaro-chimici (2014-2016)

Prima / Mediul înconjurător
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire