Prima / Investiţii în active
Investiţii în active

Banca de date

Investiţii în active imobilizate 

Tabele Excel

► Investiţii în active materiale pe termen lung
 1. Principalii indicatori ai activităţii investiţionale (2009-2016)
 2. Indicii principalilor indicatori ai activităţii investiţionale (anul precedent =100)(2010-2016)
 3. Indicii investiţiilor în active materiale pe termen lung (anul precedent = 100)(2011-2016)
 4. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe forme de proprietate (2009-2016)
 5. Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung, pe forme de proprietate (2009-2016)
 6. Ponderea sectorului public al economiei, pe principalii indicatori ai activităţii investiţionale (2009-2016)
 7. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe surse de finanţare (2009-2016)
 8. Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung, pe surse de finanţare, în 2016 (grafic)
 9. Structura tehnologică a investiţiilor în active materiale pe termen lung (2009-2016)
 10. Lucrări de construcţii-montaj, pe forme de proprietate (2009-2016)
 11. Investiţii în active materiale pe termen lung pentru dezvoltarea sferei social-culturale (2009-2016)
 12. Structura tehnologică a investiţiilor în active materiale pe termen lung, în profil teritorial (2015-2016)
 13. Lucrări de construcţii-montaj, în profil teritorial (2009-2016)
 14. Investiţii în active materiale pe termen lung în construcţia locuinţelor, în profil teritorial (2014-2016)
 15. Punerea în funcţiune a mijloacelor fixe, pe forme de proprietate (2009-2016)
 16. Investiţiil în active materiale pe termen lung, pe tipuri de mijloace fixe (2014-2016)
 17. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe tipuri de mijloace fixe, în profil teritorial (2015-2016)
 18. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe activităţi economice (2014-2016)
 19. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe activităţi ale industriei (2014-2016)
 20. Investiţii în active materiale pe termen lung, în profil teritorial (2014-2016)
 21. Darea în exploatare a clădirilor (2009-2016)
 22. Punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie (2010-2016) 
Prima / Investiţii în active
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire