Prima / Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii
Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii

Banca de date

Investiţii în active materiale pe termen lung 
 Construcţii locative şi social-culturale
 Construcții realizate în antrepriză 
Indicii preţurilor în construcţii

Tabele Excel

► Investiţii în active materiale pe termen lung
 1. Principalii indicatori ai activităţii investiţionale (2009-2016)
 2. Indicii principalilor indicatori ai activităţii investiţionale (anul precedent =100)(2010-2016)
 3. Indicii investiţiilor în active materiale pe termen lung (anul precedent = 100)(2011-2016)
 4. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe forme de proprietate (2009-2016)
 5. Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung, pe forme de proprietate (2009-2016)
 6. Ponderea sectorului public al economiei, pe principalii indicatori ai activităţii investiţionale (2009-2016)
 7. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe surse de finanţare (2009-2016)
 8. Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung, pe surse de finanţare, în 2016 (grafic)
 9. Structura tehnologică a investiţiilor în active materiale pe termen lung (2009-2016)
 10. Lucrări de construcţii-montaj, pe forme de proprietate (2009-2016)
 11. Investiţii în active materiale pe termen lung pentru dezvoltarea sferei social-culturale (2009-2016)
 12. Structura tehnologică a investiţiilor în active materiale pe termen lung, în profil teritorial (2015-20156)
 13. Lucrări de construcţii-montaj, în profil teritorial (2009-2016)
 14. Investiţii în active materiale pe termen lung în construcţia locuinţelor, în profil teritorial (2014-2016)
 15. Punerea în funcţiune a mijloacelor fixe, pe forme de proprietate (2009-2016)
 16. Investiţiil în active materiale pe termen lung, pe tipuri de mijloace fixe (2014-2016)
 17. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe tipuri de mijloace fixe, în profil teritorial (2015-2016)
 18. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe activităţi economice (2014-2016)
 19. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe activităţi ale industriei (2014-2016)
 20. Investiţii în active materiale pe termen lung, în profil teritorial (2014-2016)
 21. Darea în exploatare a clădirilor (2009-2016)
 22. Punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie (2010-2016)
► Construcţii locative şi social-culturale
 1. Darea în exploatare a locuințelor, pe forme de proprietate (2009-2016)
 2. Repartizarea caselor de locuit după numărul de etaje (2009-2016)
 3. Repartizarea locuințelor după numărul de camere în apartamente (2009-2016)
 4. Numărul locuințelor construite şi suprafaţa lor medie (2009-2016)
 5. Suprafața și numărul locuințelor date în exploatare (2009-2016)
 6. Darea în exploatare a locuințelor, în profil teritorial (2013-2016)
 7. Darea în exploatare a obiectelor cu destinaţie social-culturală (2009-2016)
 8. Darea în exploatare a unităţilor de comerţ şi de alimentaţie publică (2009-2016)
 9. Construcţii nefinisate la balanţa agenţilor economici (la sfîrşitul anului; după valoarea efectivă pentru beneficiar)(2009-2016)
 10. Volumul construcţiilor nefinisate, pe tipuri de activităţi economice (2015-2016)
 11. Investiţii în active materiale pe termen lung în construcţia de locuinţe, pe forme de proprietate (2009-2016)
 12. Clădiri de locuit nefinisate de construcţie (la sfîrşitul anului)(2009-2016)
► Construcții realizate în antrepriză
 1. Numărul organizaţiilor de construcţii, pe forme de proprietate (2009-2016)
 2. Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză, pe elemente de structură a lucrărilor (2009-2016)
 3. Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză, pe forme de proprietate (2009-2016)
 4. Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză, pe tipuri de obiecte (2009-2016)
 5. Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză, în profil teritorial (2009-2016)

 

Prima / Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii
Tel.
Fax (+373 22) 22 61 46
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire