Comunicate de presă
Ratele BNM   02.09.2014
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.09.2014

Comunicate de presă
29.08.2014  
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în active materiale pe termen lung pentru anul 2013. În anul 2013 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 18635,7 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale.
29.08.2014  
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2014 au fost date în folosinţă 1099 apartamente noi cu suprafaţa totală de 126,5 mii m2. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 9,1%.
28.08.2014  
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 6126,4 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 4,5% (în preţuri comparabile).
22.08.2014
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2014
21.08.2014
Câştigul salarial mediu în iunie 2014
 
Noutăţi
01.09.2014  
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2013" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul interior de bunuri şi servicii, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.
01.09.2014  
Culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj", ediţia 2014, plasată pe pagina web
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2013, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sînt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vîrstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.
29.08.2014  
A fost plasat raportul statistic trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2014”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2014.
22.08.2014
Este plasată publicaţia statistică "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2013"
Publicaţia conţine informaţii privind principalele aspecte social-economice ce caracterizează nivelul de bunăstare a populaţiei, în special, veniturile, cheltuielile, condiţiile de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumul în gospodărie etc.
22.08.2014
Anunț cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru posturile vacante în cadrul Direcţiei Tehnologii Informaţionale
Termenul limită de depunere a documentelor - 5 septembrie 2014
18.08.2014
Ziua ușilor deschise 28 august 2014
14.08.2014
În perioada 11-30 august BNS efectuează testarea sistemului E-raportare
 
Indicatori cheie
Populaţia 3557,6 mii
IPC 99,3%
PIB 103,6%
Producţia industrială 104,4%
Producţia agricolă 107,7%
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date 'StatBank'  /  Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
3265158 vizite
 
Copyright © 2014 BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA
Toate Drepturile Rezervate
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran