Comunicate de presă
Ratele BNM   16.02.2019
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.02.2019

Comunicate de presă
15.02.2019  
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 19,4 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în anul 2017 cu 10,0%. Parcursul mărfurilor a constituit 4 857,3 mil. tone-km, cu 3,2% mai mult comparativ cu anul precedent.
15.02.2019  
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în anul 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în anul 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 4,3 mil. persoane, în creștere cu 11,7% fată de anul 2017. În anul 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii Republicii Moldova, la ieșirea din țară a constituit 5,9 milioane persoane, cu 2,8% mai mult decît în perioada similară din anul 2017.
15.02.2019  
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în anul 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 2,7 miliarde dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2017 cu 11,6%, iar importurile de mărfuri au constituit 5,8 miliarde dolari SUA, volum superior celui înregistrat în anul 2017 cu 19,3%.
14.02.2019  
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2018
11.02.2019  
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2019
 
Noutăţi
15.02.2019  
"Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2018, plasat pe pagina web
Anuarul Statistic este unul din instrumentele tradiționale ale statisticii oficiale, care permite cunoașterea evoluției societății, ca fundament esențial în elaborarea tuturor politicilor publice. Anuarul cuprinde cele mai recente date statistice disponibile din diverse domenii, pentru caracterizarea economică și socială a țării în anul 2017, precum și evoluția din ultimii ani a principalilor indicatori economici. Anuarul statistic este structurat în 24 de capitole şi include circa 370 de tabele şi grafice. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice.
29.01.2019
BNS a semnat un Acord de colaborare statistică cu Institutul Național de Statistică al Bulgariei
Biroul Național de Statistică a semnat, astăzi, 29 ianuarie curent, un Acord de colaborare statistică cu Institutul Național de Statistică al Bulgariei. Acordul de colaborare statistică este parte a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles 27.06.2014.
22.01.2019
Biroul Național de Statistică a semnat un Memorandum de colaborare și un Acord de cooperare în cadrul Programului Generații și Gen
În perioada 22-23 ianuarie, curent, reprezentanții Biroului Național de Statistică participă la Atelierul de lucru regional axat pe Programul „Generații și Gen”, organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova în cooperare cu Oficiul Regional pentru Europa de Est, Asia Centrală al Fondului ONU pentru Populație și Oficiul de Țară al UNFPA în Republica Moldova. Atelierul are scopul de a facilita schimbul de experiență și de a împărtăși bunele practici ale țărilor care au realizat Studiul „Generații și Gen”, prin utilizarea datelor SGG pentru dezvoltarea politicilor în domeniul demografiei.
16.01.2019
A fost editat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2018
Anuarul reprezintă lucrarea de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice ale Biroului Naţional de Statistică, o amplă şi laborioasă sinteză a informaţiilor privitoare la starea economico-socială a ţării, un instrument de lucru, indispensabil elaborării programelor de dezvoltare, atât pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cât şi pentru agenţii economici şi alţi vectori sociali. Anuarul statistic este structurat în 24 de capitole şi include circa 370 de tabele şi grafice. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice. În partea finală a Anuarului sunt prezentate date privind statistica internaţională, ce permit compararea unor indicatori pentru Republica Moldova cu cei din alte ţări.
28.12.2018
Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2018, plasată pe pagina web
Publicaţia conţine date privind protecţia aerului atmosferic, utilizarea resurselor acvatice, existenţa resurselor funciare şi forestiere, formarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi consum, ariile naturale protejate, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice. La fel au fost incluse compartimentele privind calamitățile naturale și schimbarea climei.
27.12.2018
Publicaţia ”Statistica teritorială”, ediția 2018, a fost plasată pe pagina web
27.12.2018
A fost editată publicaţia "Conturi Naţionale și Conturi regionale 2017"
 
Indicatori cheie
Populaţia 3547,5 mii
IPC 101,3%
PIB 103,4%
Producţia industrială 104,1%
Producţia agricolă 102,5%
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
32437 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran